V/v chuyển đổi thẻ BHYT cho người tham gia thuộc địa bàn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 829

02/03/2020 03:06 PM


 Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Cơ sở khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Căn cứ Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 3914/UBND-NC ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam sẽ thực hiện việc chuyển đổi địa chỉ nơi cư trú và cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng thuộc các địa bàn thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14. Trong thời gian thực hiện cập nhật danh mục các đơn vị hành chính, rà soát, chuyển đổi địa chỉ nơi cư trú và cấp lại thẻ BHYT sẽ có những trường hợp người tham gia chưa kịp nhận được thẻ BHYT mới, nên sử dụng thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng để đi khám, chữa bệnh (KCB), dẫn đến thông tin về địa chỉ nơi cư trú, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (ĐKKCBBĐ) trên dữ liệu cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không trùng khớp với thông tin trên thẻ BHYT.

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời, đầy đủ quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT, BHXH tỉnh Hà Nam đề nghị các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thông báo đến các cơ sở KCB thuộc phạm vi quản lý, khi tiếp nhận những trường hợp nêu trên, thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT, nếu thể hiện thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì chấp nhận KCB cho người tham gia theo địa chỉ nơi cư trú, nơi ĐKKCBBĐ mới.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với BHXH tỉnh Hà Nam (Phòng Cấp sổ, thẻ, điện thoại: 0226.3854476 hoặc phòng Giám định BHYT, điện thoại: 0226.3854490) để được phối hợp giải quyết.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam