Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Phủ Lý

11/03/2020 03:32 PM


THÔNG BÁO

V/v địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN

của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Phủ Lý trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN, kể từ ngày 16/3/2020, BHXH tỉnh Hà Nam thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tập trung tại:

Trụ sở BHXH tỉnh (Cơ sở 1): Số 114 đường Nguyễn Viết Xuân – phường Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.

BHXH tỉnh Hà Nam