Năm 2020: Tập trung xử lý vi phạm đối với những DN nợ BHXH từ 31/12/2019 trở về trước

23/03/2020 10:07 AM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 878/KH-BHXH về việc phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH năm 2020”.

Theo đó, chiến dịch có chủ đề: “Tuân thủ pháp luật BHXH là thực hiện an sinh xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan truyền thông cùng thực hiện.

Chiến dịch được phát động trong toàn quốc từ tháng 1 đến tháng 12/2020, tập trung vào các DN, đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT với số tiền lớn, thời gian kéo dài. Tuy nhiên, do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, hoạt động thanh tra trong thời gian thực hiện chiến dịch chỉ xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với DN nợ BHXH từ 31/12/2019 trở về trước.

Theo BHXH Việt Nam, chiến dịch được phát động từ tháng 3/2020, tập trung vào các hoạt động chính sau: Tuyên truyền pháp luật về BHXH đến người SDLĐ, NLĐ và toàn xã hội; đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cải thiện tuân thủ dành cho đối tượng là thanh tra viên ngành LĐ-TB&XH, cán bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT của ngành BHXH và các đối tượng khác (đại diện NLĐ, người SDLĐ); thanh tra, theo dõi, xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra (thanh tra tại các DN, đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHXH), nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra và thực hiện các biện pháp can thiệp thân thủ.

Về phía BHXH Việt Nam, kế hoạch tổ chức triển khai cũng sẽ bám sát các nội dung của chiến dịch này. Cụ thể: Hoạt động truyền thông được thực hiện trước, trong và sau chiến dịch với nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng. Với đối tượng và nội dung truyền thông là toàn thể nhân dân, sẽ truyền thông về chiến dịch và sai phạm phổ biến, gương điển hình tốt. Với người SDLĐ và NLĐ sẽ truyền thông về sai phạm phổ biến, lợi ích khi tuân thủ pháp luật BHXH... Hoạt động này do Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ LĐ&TB-XH, các đơn vị truyền thông trong và ngoài Ngành thực hiện các phóng sự truyền hình, các bài viết... tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH...

Hội nghị phát động chiến dịch, hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cải thiện tuân thủ dự kiến tổ chức trong tháng 3/2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nên ngày 17/3/2020, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn số 970/LĐTBXH-TTr quyết định không tổ chức hội nghị tập trung và gửi tài liệu phục vụ chiến dịch thanh tra, tài liệu tập huấn, mẫu báo cáo lên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH để các địa phương nghiên cứu, thống nhất thực hiện.

Về hoạt động thanh tra, theo dõi xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra, BHXH Việt Nam giao Vụ Thanh tra-Kiểm tra và Ban Thu phối hợp với Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra tại các DN theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 3/10/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH; Quyết định số 2137/QĐ-BHXH ngày 29/11/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020.

Sau khi kết thúc chiến dịch thanh tra này, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả trước ngày 10/11/2020 để tiến hành tổng kết, đánh giá chiến dịch.

Dự kiến, hội nghị tổng kết và biểu dương các địa phương, DN tuân thủ tốt pháp luật BHXH sẽ được thực hiện vào tháng 12/2020. Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các tổ chức xã hội (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cơ quan truyền thông) tham gia Hội đồng xét biểu dương DN thực hiện tốt pháp luật BHXH; đánh giá việc tham gia của tổ chức mình vào chiến dịch, hiệu quả và tác động của việc tham gia chiến dịch cùng cơ quan LĐ-TB&XH và cơ quan BHXH. Theo đó, việc lựa chọn các địa phương, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và thực hiện tốt chiến dịch thanh tra để biểu dương, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quyết định khen thưởng. Việc lựa chọn những DN tiêu biểu đã có nhiều cải tiến nhằm tuân thủ pháp luật BHXH để biểu dương khen thưởng do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định khen thưởng

Baobaohiemxahoi,vn