BHXH tỉnh Hà Nam: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

25/07/2019 05:14 PM


Ngày 18/7/2019, BHXH tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và lãnh đạo, trưởng các bộ phận BHXH huyện/thành phố.SK2019114.jpg
Đ/c Nguyễn Thị Thúy Liễu – Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT là: 88,6%, vượt 2,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (86,3%); tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Số người tham gia BHXH: 131.097 người, tăng 12.812 người (bằng 110,8%) so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là: 31,4% (BHXH VN giao 33%). Tham gia BHXH bắt buộc: 126.722 người, đạt 94,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 10.706 người (bằng 109%) so với cùng kỳ năm 2018. Tham gia BHXH tự nguyện: 4.342 người, đạt 112,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 2.105 người (bằng 194%) so với cùng kỳ năm 2018. Số người tham gia BHYT là: 727.058 người, đạt 102,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 30.257 người (bằng 104,3%) so với cùng kỳ năm 2018.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN: 1.217,1 tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 112,1 tỷ đồng, bằng 110,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 76 tỷ đồng, chiếm 2,95% số phải thu (BHXH Việt Nam giao 2,93%), thấp hơn 0,75% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2018.

Công tác giải quyết, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giám định, quản lý quỹ BHYT được đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, , tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong đăng ký tham gia và thu nộp BHXH, BHYT, BHTN….

Tuy nhiên công tác BHXH, BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm. Mặc dù từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (người nghèo: 30%; người cận nghèo: 25%; đối tượng khác: 10%) song số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của một số đơn vị sử dụng lao động còn hạn chế, nhiều chủ sử dụng lao động tìm mọi cách trốn tránh việc tham gia BHXH cho người lao động (không tham gia hoặc tham gia không đủ số lao động thuộc diện tham gia). Việc tổ chức thực hiện chính sách BHTN còn gặp nhiều khó khăn; quy định về khai báo tình trạng việc làm hàng tháng đối với người lao động đang hưởng chế độ trợ cấp BHTN chưa có cơ chế kiểm tra, kiểm soát nên còn tình trạng người lao động vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp, vừa tham gia BHXH. Một số cơ sở KCB BHYT chưa chủ động cân đối nguồn dự toán chi KCB BHYT được giao theo tháng, quý, dẫn đến vượt tổng mức dự toán chi KCB được giao. Việc chỉ định quá mức cần thiết các dịch vụ y tế, thuốc bổ trợ; chỉ định ngày giường điều trị đối với bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc viên còn xảy ra ở một số bệnh viện, trung tâm y tế.

Sau khi đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, BHXH tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo đó tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ thị về công tác BHXH, BHYT. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu năm 2019 có 90% dân số tham gia BHYT, 33% lực lượng lao động tham gia BHXH, 30,2% lực lượng lao động tham gia BHTN; vượt từ 2-3% kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN. Số tiền còn phải thu BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới 2,25% số phải thu.

Tại hội nghị, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH huyện/thành phố đã phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp quản lý hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

 

 SK2019106.jpg

Đ/c Lê Quang Ngọc – Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Ngọc – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã phổ biến Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc  và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công chức, viên chức BHXH tỉnh Hà Nam thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019”.

            Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao Cờ thi đua cho Bảo hiểm xã hội Thành phố Phủ Lý, Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 tập thể, Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 03 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018; 02 tập thể đã có thành tích trong phong trào thì đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2019; 04 tập thể đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình 6 tháng đầu năm 2019./.

 

 SK201922.jpg

 SK201933.jpg

SK201941.jpg

SK201953.jpg

 SK201962.jpg

 SK201973.jpg

SK201981.jpg

SK201990.jpg

   Các tập thể và cá nhân được khen thưởng

Thực hiện: HT

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN