Hỗ trợ các đơn vị làm việc trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19

03/04/2020 08:53 AM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và Công văn số 1058/BHXH-TCCB của BHXH Việt Nam về việc bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng chống dịch, Trung tâm CNTT hỗ trợ các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam sử dụng CNTT để làm việc trực tuyến.

Theo Trung tâm CNTT, các đơn vị trực thuộc sử dụng dịch vụ VPN kết nối mạng WAN để giải quyết công việc trên các phần mềm ứng dụng của Ngành theo Công văn số 361/CNTT-HTA ngày 10/3/2020 của Trung tâm CNTT. Đồng thời, sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình của Ngành để họp trực tuyến khi có nhu cầu theo hướng dẫn.

Để kết nối máy tính của cán bộ BHXH khi đi công tác, làm việc bên ngoài cơ quan vào hệ thống mạng nội bộ của đơn vị qua đường truyền, Trung tâm CNTT đã xây dựng hệ thống thông tin của Ngành qua kết nối mạng riêng ảo (Virtual Private Network- VPN). Để tăng cường việc quản lý, khai thác và sử dụng VPN đúng Quy chế bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT ngành BHXH theo Quyết định 967/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Trung tâm CNTT đề nghị các đơn vị như sau:

Các đơn vị bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật thông tin đối với tài khoản truy cập VPN (tài khoản VPN được tích hợp và sử dụng chung với tài khoản thư điện tử công vụ); bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn về nguồn điện cho các thiết bị mạng và máy chủ LDAP tại BHXH tỉnh, thành phố (máy chủ đồng bộ và xác thực truy cập VPN). Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam có nhu cầu kết nối VPN gửi danh sách đăng ký theo mẫu cho Trung tâm CNTT qua eoffice.

Trong quá trình khai thác và sử dụng, các đơn vị có vướng mắc, khó khăn, thì liên hệ Trung tâm CNTT (Phòng Quản lý Hạ tầng và An ninh thông tin; số điện thoại: 0984.391786; thư điện tử: hta.cntt@vss.gov.vn) để được hướng dẫn, giải đáp.

Baobaohiemxahoi,vn