Quyền lợi khi tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 5 năm liên tục

07/05/2020 11:16 AM


Bảo hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh. Hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số… Tuy nhiên, với những ai đã tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, quyền lợi được nâng lên rất nhiều.

Cụ thể, Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung 2014 có nêu, người bệnh được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Tức là, khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các lần khám, chữa bệnh tiếp theo. Khi được cấp giấy chứng nhận này, người dân sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám, chữa bệnh (hiện nay, khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 95% hoặc 80% chi phí trong phạm vi được hưởng).


Người lao động tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi

Để hiểu được “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” là gì, người tham gia nên hiểu về nguyên tắc “cùng chi trả tiền khám, chữa bệnh”. Có nghĩa là bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội sẽ tiến hành chi trả một phần và người khám, chữa bệnh cũng sẽ phải chi trả một phần.

Như vậy, để được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”, người khám, chữa bệnh cần phải thỏa mãn 2 điều kiện là đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên; có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Đặc biệt, từ ngày 1.7.2020, lương cơ sở áp dụng mức 1,6 triệu đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6 x 1,6 triệu đồng = 9,6 triệu đồng. Khi đã được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” thì người tham gia BHYT sẽ không cần tiếp tục áp dụng cùng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chi trả chi phí khám, chữa bệnh đến hết năm dương lịch.

Theo Thông báo 2298/TB-BHXH ngày 14.11.2018, người có đủ điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm: thẻ BHYT; giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao); hóa đơn, chứng từ thanh toán viện phí (bản chính). Sau khi có đủ các giấy tờ này, người bệnh nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi tham gia BHYT để được giải quyết. Khi đi khám, chữa bệnh, người bệnh nên lưu giữ hóa đơn, chứng từ cẩn thận để có căn cứ cho cơ quan BHXH giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho mình.

daibieunhandan.vn