Đảng bộ BHXH tỉnh Hà Nam tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

23/01/2018 11:20 AM


Ngày 18/01/2018, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị cá đồng chí Phạm Trung Nghĩa – Phó Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng – ĐUK các cơ quan tỉnh Hà Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

 

TKD201700019.jpg
Đ/c Phạm Trung Nghĩa – Phó Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

Năm 2017, Đảng bộ BHXH tỉnh đã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Ngành, cụ thể như:

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, trở thành việc làm thường xuyên đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiến hành hướng dẫn toàn thể cán bộ, đảng viên, tiến hành xây dựng chương trình hành động của cá nhân gắn với chương trình công tác trọng tâm của từng chi bộ trực thuộc. Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 14/3/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam về học tập chuyên đề năm 2017 “ Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập chuyên đề và tổ chức thảo luận tại các Chi bộ trực thuộc. Sau học tập, 11/11 chi bộ trực thuộc100% đảng viên, công chức, viên chức, LĐHĐ đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao. Việc triển khai học tập chuyên đề nghiêm túc đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên BHXH tỉnh.

Trong năm 2017, Đảng bộ đã hoàn thiện thủ tục kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào đảng; chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị, cử 03 quần chúng uu tú theo học lớp tìm hiểu về đảng… Đảng ủy BHXH tỉnh thực hiện nghiêm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chính trị nội bộ Đảng; 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện Quy định số 76/QĐ-TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp uỷ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác lãnh đạo đoàn thể được Đảng uỷ BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo; hoạt động của các tổ chức đoàn thể theo đúng Điều lệ và đạt hiệu quả cao.

Đảng ủy cơ sở BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị để tổ chức phân công cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ của người đảng viên phù hợp với năng lực, chuyên môn, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trong năm 2017, Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo hệ thống BHXH tỉnh triển khai tốt các nhiệm vụ công tác của ngành; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện chính sách BHXH, BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời, hiệu quả; thực hiện chế độ chính sách đúng quy định, nhanh chóng, hiệu quả và đạt được một số kết quả chủ yếu: Tổng số đối tượng người tham gia BHXH là: 114.014 người (tăng 14.873 người so với năm 2016), đạt 103% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, 106,7% kế hoạch UBND tỉnh giao; Số người tham gia BHYT là: 682.077 người (tăng 65.068 người so với năm 2016), đạt 101,5% kế hoạch giao (BHYT học sinh đạt 99,8%); Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,7% dân số (tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2016), đạt 107,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 107,2% kế hoạch UBND tỉnh giao. Số thu BHXH, BHYT là: 2.005,8 tỷ đồng, đạt 104,3% kế hoạch giao và bằng 117,2% so với năm 2016…

Tại Hội nghị đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Đảng ủy BHXH tỉnh cho 04 chi bộ và 04 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

TKD201700042.jpg 

 TKD201700033.jpg

 Đ/c Nguyễn Thị Thúy Liễu – Bí thư Đảng bộ trao tặng Giấy khen cho các chị bộ và đảng viên