BHXH tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ: Khai thác và thu nợ; Quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; thanh tra kiểm tra.

14/05/2018 02:28 PM


 HNTHKT01.jpg

 

Ngày 12/5/2018, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác khai thác và thu nợ; Quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; thanh tra kiểm tra tại Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

          Thành phần dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố; Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan; viên chức các phòng: Khai thác và thu nợ; Quản lý thu; Cấp Sổ, thẻ; thanh tra kiểm tra và cán bộ, viên chức làm công tác thu, cấp sổ, thẻ BHXH các huyện, thành phố.

Hội nghị đã được nghe đánh giá kết quả thực hiện công tác khai thác và phát triển đối tượng; quản lý thu; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2017;  những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  và các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Khai thác và thu nợ, Quản lý thu, Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thanh tra kiểm tra năm 2018.

 

 HNTHKT02.jpg

 

           Tại Hội nghị, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ: Khai thác và thu nợ; Quản lý thu; Cấp Sổ, thẻ; thanh tra kiểm tra đã hệ thống lại quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Bồi dưỡng, tập huấn những kỹ năng trong công tác Khai thác và thu nợ; các biện pháp, trình tự đôn đốc thu hồi nợ đọng; xác định đối tượng, tiền lương tham gia BHXH, BHYT… công tác quản lý thu đối với các nhóm đối tượng; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại đơn vị sử dụng lao động; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, việc xác định mã đối tượng, mã quyền lợi, công tác tổng hợp báo cáo….

           Hội nghị đã giành thời gian để thảo luận về các vướng mắc, tồn tại trong quá trình khai thác, phát triển đối tượng, quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Tại Hội nghị các ý kiến của học viên đều đã được lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan trả lời, giải đáp thỏa đáng. Cuối buổi tập huấn, các học viên đã làm bài kiểm tra thu hoạch kiến thức, 100% bài kiểm tra đều đạt kết quả tốt.

            Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh đã yêu cầu các đơn vị trên cơ sở nội dung đã được tập huấn, tích cực phối hợp, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về BHXH tỉnh để có chỉ đạo kịp thời nhằm tổ chức thực hiện tốt các quy định mới tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý của Ngành BHXH, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, thủ tục thực hiện cho các đơn vị sử dụng lao động và người dân, cá nhân người lao động./.