BHXH tỉnh Hà Nam: Vượt chỉ tiêu kế hoạch thu, nợ đọng giảm mạnh

18/01/2019 02:59 PM


Đây là một trong số các kết quả nổi bật của BHXH tỉnh Hà Nam được nêu tại hội nghị tổng kết công tác 2018, triển khai nhiệm vụ 2019, tổ chức sáng ngày 18/1/2019. Phát huy các kết quả đạt được, trong năm 2019, BHXH tỉnh Hà Nam phấn đấu vượt từ 2-3% kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN; tỷ lệ nợ BHXH giảm so với năm 2018.


Trong năm 2018, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Nam là 706.066, tăng 21.592 người (bằng 103,2%) so với năm 2017. Số người tham gia BHYT là: 704.318 người, đạt 100,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 22.241 người (bằng 103,3%) so với năm 2017; tỷ lệ bao phủ BHYT là: 87,45% (tăng 2,75% so với năm 2017), đạt 101,2% kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 105,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao;

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.383,7 tỷ đồng, tăng 377,9 tỷ đồng, bằng 118,8% so với năm 2017, đạt 102,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó: BHXH (bắt buộc và tự nguyện): 1.523,6 tỷ đồng; BHYT: 742,4 tỷ đồng; BHTN: 111,8 tỷ đồng; lãi phạt chậm đóng: 5,9 tỷ đồng.

Công tác giảm nợ BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Hà Nam đạt kết quả tích cực, tỷ lệ nợ là 0,74%, giảm 1,34% so với tỷ lệ nợ năm 2017; thấp hơn 2,32% so với chỉ tiêu nợ BHXH Việt Nam giao (3,02%). Để đạt được kết quả này, BHXH tỉnh thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt thu hồi nợ đọng, như: ban hành 754 thông báo yêu cầu các đơn vị có đăng ký kinh doanh, mã số thuế nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT; khảo sát tại 448 đơn vị sử dụng lao động. Kết quả, phát triển 3.851 lao động tại 420 đơn vị mới tham gia; phát triển 8.215 lao động tại các đơn vị đang tham gia. Thực hiện 751 lượt đôn đốc nợ; công khai danh tính 698 lượt đơn vị nợ. Thực hiện 215 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 128% kế hoạch...

Qua công tác thanh tra, thu hồi chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức là 186 triệu đồng, chi KCB BHYT số tiền 90 triệu đồng; truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 183 triệu đồng; truy thu số lao động chưa đóng BHXH là 665 triệu đồng; yêu cầu tham gia BHXH cho 811 lao động; thu nợ BHXH, BHTN, BHYT số tiền: 12,7 đồng (nợ trước thanh tra 14,7 tỷ đồng)....


Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 nhận khen thưởng của Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam


Từ nền tảng thực hiện hiệu quả công tác phát triển diện bao phủ, thu BHXH, BHYT, BHXH tỉnh Hà Nam tiếp tục bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi BHXH,BHYT cho người dân trên địa bàn. Trong năm BHXH tỉnh giải quyết hưởng chế độ BHXH cho 57.165 lượt người, tăng 6.473 lượt người so với năm 2017. Thực hiện giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 1.123.725 lượt người, tăng 112.898 lượt người (bằng 111,2%) so với năm 2017.Trong năm 2019, BHXH tỉnh Hà Nam chú trọng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành TW khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT… Phấn đấu năm 2019, toàn tỉnh có 89% dân số tham gia BHYT; 29% lực lượng lao động tham gia BHXH; 0,66% lực lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện; 26,1% lực lượng lao động tham gia BHTN; vượt từ 2-3% kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN; tỷ lệ nợ BHXH giảm so với năm 2018.

Tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, thực hiện hiệu quả chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc thực hiện công tác kh ám, chữa bệnh BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đúng quy định, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia theo quy định và theo đúng dự toán được giao. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám định, đấu thầu thuốc, vật tư y tế...Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được của BHXH tỉnh Hà Nam, đóng góp vào thành tích tăng trưởng kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh, từng bước đạt mục tiêu phát triển giai đoạn đến năm 2020, trong đó có các chỉ tiêu về phát triển diện bao phủ BHXH, BHYT. Năm 2019, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn, do đó BHXH tỉnh phát huy bài học kinh nghiệm đã có, nhất là công tác phối hợp với các sở, ngành, chính quyền các cấp tăng cường công tác truyền thông theo hướng sâu, rộng hơn, tăng diện bao phủ BHXH, BHYT đạt mục tiêu đã đặt ra./.