Năm 2019 - năm Thủ đô tăng tốc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ

17/10/2019 10:29 AM


'Năm 2018 sắp kết thúc, năm 2019 là năm toàn thành phố cần tăng tốc, chúng ta cần xác định tinh thần 'Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả' để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội đã đề ra'.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội thông qua chương trình Hội nghị. (Ảnh:TH)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khi kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ mười sáu khóa XVI diễn ra chiều 28/11.

Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2019 là năm cần tăng tốc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 5 năm 2015- 2020&hellipQuan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2019 là: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là năm &ldquoNâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị&rdquo đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Rà soát lại nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2016-2020 để chủ động có kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi.

Vì vậy, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tập trung tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kết nối cung - cầu, hỗ trợ giải quyết vốn cho sản xuất kinh doanh. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thúc đẩy phát triển làng nghề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, quảng bá và phát triển du lịch&hellip

Cùng với đó, hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và quy hoạch phân khu còn lại, đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ môi trường. Tăng cường chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, quản lý phương tiện giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai. Tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng theo quy hoạch ngăn chặn, xử lý nghiêm xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công.

Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định, phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa&hellip Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò của các cơ quan kiểm tra, giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí&hellip

Đề cập đến lĩnh vực tài chính ngân sách, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội cho rằng, cần tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính, chống thất thu ngân sách cần có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng ngân sách, đặc biệt các khoản nợ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất, các khoản liên quan đến đất để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chung theo đúng quy định của pháp luật. Cần quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển, trong đó, tập trung cho các ưu tiên chiến lược như phát triển hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xử lý ô nhiễm môi trường, phát triển nguồn lực con người, bao gồm chăm lo giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội...

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 kế hoạch đầu tư công năm 2018 và năm 2019 của Thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn cần phải nghiên cứu chặt chẽ, nghiêm túc, kỹ lưỡng, thận trọng và tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra. Các dự án đề xuất bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải là các dự án cấp thiết, cấp bách gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, 08 Chương trình công tác của Thành ủy, các dự án dân sinh bức xúc theo kiến nghị của cử tri, nhất là để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Thành phố như chỉ tiêu về nước sạch, môi trường, giường bệnh/vạn dân, việc tu bổ, tôn tạo di tích,... đồng thời các dự án bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải đã có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 có thể triển khai ngay trong các năm 2019, 2020.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kết luận Hội nghị chiều 28/11. (Ảnh:TH)

Lưu ý việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết, tại hội nghị, Ban Chấp hành đã nhất trí cao việc thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Thường vụ Thành ủy dự kiến. Đây là sự chủ động, tích cực chuẩn bị cho sự kiện chính trị lớn nhất của Đảng bộ Thành phố. &ldquoThành ủy yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động. Đặc biệt, Tiểu ban Văn kiện căn cứ những kết quả của Chương trình số 20, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình Nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội: &ldquoNhững luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030&rdquo, tổng hợp, làm căn cứ phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phát triển Thủ đô xứng tầm với sự phát triển của đất nước, phát triển của thời đại&rdquo &ndash Bí thư Hoàng Trung Hải nói.

Hội nghị lần thứ mười sáu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI đã dành cả ngày xem xét, thảo luận 6 nội dung quan trọng, gồm: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an ninh, quốc phòng năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 Chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố (2) Tình hình thực hiện ngân sách, quản lý tài sản công năm 2018 Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2019 (3) Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2019-2021 (4) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 kế hoạch đầu tư công năm 2019 (5) Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Thành phố (6) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố./.

- Theo Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội