BHXH Quận Đống Đa - 024.39780078, 024.39760140

11/06/2013 11:53 AM


 

 

Đơn vị:               BHXH quận Đống Đa

 

Điện thoại:         024.39747408,
                                     024.39747412,
                                     024.39747413,
                                     024.39747420,
                                     024.39747423.
- Liên hệ với bộ phận tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:
Số tổng đài + Máy lẻ 102, 103, 104, 105, 107
- Liên hệ với bộ phận trả kết quả các cơ quan, tổ chức, đơn vị qua dịch vụ
bưu chính: Số tổng đài + Máy lẻ 111
- Liên hệ bộ phận trả kết quả trực tiếp cho khách hàng tại trụ sở BHXH
quận Đống Đa: 024.39760140
- Đường dây nóng: 024.39780078
 

 

Email:                dongda@hanoi.vss.gov.vn