BHXH huyện Ứng Hòa - 024.33882418

BHXH Quận Cầu Giấy - 024.37939118

BHXH Huyện Chương Mỹ - 024.33866323

BHXH Quận Hà Đông - 024.66566774

BHXH Huyện Mỹ Đức - 024.33847247

BHXH Huyện Phúc Thọ - 024.33642221, máy lẻ 206

BHXH Huyện Phú Xuyên - 024.33792986

BHXH Huyện Quốc Oai - 024.3250215

BHXH Huyện Thạch Thất - 024.33842314

BHXH Huyện Thường Tín - 024.33734117