CV số 533/CNTT-PM ngày 12/4/2020 của Trung tâm Công nghệ Thông tin v/v triển khai phần mềm theo Quyết định số 100/QĐ-BHXH

Công văn số 1078/BHXH-KHTC V/v thực hiện chi lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân

Chỉ thị số 31-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô

CV1058/BHXH-KHTC ngày 03/4/2020 của BHXH thành phố Hà Nội V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 trong thời gian phòng, chống Covid-19

Công văn số 1071/BHXH-BT ngày 01/4/2020 về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT

Công văn số 1038/BHXH-QLT ngày 01/4/2020 v/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19

CV1016/BHXH-VP ngày 31/3/2020 của BHXH thành phố Hà Nội V/v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

CT05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND TP.Hà Nội V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số 810-CV/ĐUK ngày 27/3/2020 v/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

CV885/BHXH-GĐBHYT1 ngày 24/3/2020 V/v cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19