21/01/2020 10:33 AM

Kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội

06/01/2020 09:57 AM

V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám định BHXH tỉnh Long An

07/01/2020 09:29 AM

V/v thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội

CV633/UBND-NC ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội V/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn Thành phố

TT30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

KH109/KH-BHXH ngày 10/01/2020 của BHXH TP.Hà Nội về phát động thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH thành phố Hà Nội (15/6/1995 - 15/6/2020)

CT01/CT-UBND ngày 02/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội

QĐ524/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND thành phố Hà Nôi V/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội

TB8/TB-BHXH ngày 02/01/2020 của BHXH tỉnh Long An V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám định BHXH tỉnh Long An

CV5963/BHXH-TCCB ngày 30/12/2019 của BHXH thành phố Hà Nội V/v đăng ký thi đua năm 2020

TB35 ngày 06/01/2020 của BHXH thành phố Hà Nội V/v thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội

TB6085/TB-BHXH ngày 31/12/2019 của BHXH thành phố Hà Nội V/v thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc