Tăng số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2018

22/06/2018 03:11 PM


  Từ ngày 01/7/2018, số tiền đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình sẽ tăng thêm 6,923% cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Cụ thể, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2018 như sau: 

 

Từ ngày 01/7/2018, số tiền đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình sẽ tăng thêm 6,923% cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Cụ thể, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2018 như sau: 
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Căn cứ vào Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT: Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo Luật định là người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Như vậy, từ ngày 01/07/2018, theo mức lương cơ sở mới, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình tính như sau: Người thứ

Số tiền đóng mỗi năm

1

750.600 đồng

2

525.420 đồng

3

450.360 đồng

4

375.300 đồng

5

300.240 đồng


-TV