Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng BHXH

20/11/2018 04:26 PM


Từ 01/12/2018, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ tham gia 03 chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) ngắn hạn: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Từ năm 2022 sẽ tham gia thêm 02 chế độ dài hạn: hưu trí và tử tuất.

Từ 01/12/2018, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ tham gia 03 chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) ngắn hạn: ốm đau thai sản tai nạn lao động &ndash bệnh nghề nghiệp. Từ năm 2022 sẽ tham gia thêm 02 chế độ dài hạn: hưu trí và tử tuất.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Theo đó, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
Người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong văn bản này khi di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu như quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động hiện hành.
Người lao động nước ngoài thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm: ốm đau thai sản tai nạn lao động &ndash bệnh nghề nghiệp hưu trí tử tuất. Tuy nhiên, từ ngày 01/12/2018, nhóm đối tượng này sẽ chỉ tham gia 03 chế độ BHXH là ốm đau thai sản tai nạn lao động &ndash bệnh nghề nghiệp. Còn chế độ hưu trí và tử tuất sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Còn điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động &ndash bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Người lao động nước ngoài được hưởng lương hưu khi đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH và Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.
Đặc biệt, từ ngày 01/01/2022, hằng tháng, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Còn phía người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản 0,5% vào quỹ tai nạn lao động &ndash bệnh nghề nghiệp 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Nghị định này và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế./.

- MK