CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

21/07/2016 10:03 AM


 

 

Căn cứ pháp lý:

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014
- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
- Thông tư 59/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc
1. Điều kiện hưởng:

- Người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn không phải TNLĐ, BNN hoặc TNLĐ, BNN tái phát phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y Tế
- Phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
(Trường hợp ốm đau, tai nạn do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09/12//2015 thì không được hưởng chế độ ốm đau).
2. Thời gian hưởng:

Quỹ BHXH chi trả cho thời gian nghỉ của người lao động được hưởng trợ cấp ốm đau. (tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần):
- Làm việc trong điều kiện bình thường

+ 30 ngày nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
+ 40 ngày nếu đã đóng từ &ge15 đến
+ 60 ngày nếu đã đóng từ &ge30 năm.
- Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nơi có phụ cấp KV từ 0,7 trở lên:

+ 40 ngày nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
+ 50 ngày nếu đã đóng từ &ge15 đến
+ 70 ngày nếu đã đóng từ &ge30 năm.
- Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày:

+ &le180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
+ Sau 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
- Người lao động nghỉ khi trông con dưới 7 tuổi ốm đau:

+ &le20 ngày/năm nếu con
+ &le15 ngày/năm nếu con &ge3 đến
Nếu cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm của mỗi người là như nhau (Luật BHXH cũ: quy định nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định).
3. Mức hưởng
Mức hưởng chế độ ốm đau
 
=
Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 
X 75% X         
 Số ngày nghỉ việc
được hưởng
 chế độ ốm đau
24 ngày

- Hết thời hạn 180 ngày đối với trường hợp cần chữa trị dài ngày mức hưởng:

+ 50% mức tiền lương, tiền công đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ
+ 55% mức tiền lương, tiền công đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ &ge15 đến
+ 65% mức tiền lương, tiền công đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội &ge30 năm.