Danh mục đăng ký KCB ban đầu

24/04/2013 04:36 PM


 

 

1- Nguyên tắc đăng ký KCB ban đầu:

Được thực hiện theo Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 của Quốc Hội ngày 14/11/2008 và Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 18/08/2009 của Bộ Y tế Theo sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 2889/BHXH-CSYT ngày 15/7/2010 về việc sửa đổi một số nội dung quy định tại Công văn số 5021/BHXH-CSYT ngày 31/12/2009:

 

- Người tham gia BHYT cư trú hoặc công tác trên địa bàn quận, huyện, thị xã được lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương và các bệnh viện trên địa bàn quận, huyện, thị xã đó hoặc giáp ranh giữa các quận, huyện, thị xã phù hợp khoảng cách nơi cư trú, công tác với cơ sở KCB để thuận tiện cho người có thẻ đi KCB.
- Người tham gia BHYT có sổ khám bệnh do Bệnh viện Hữu Nghị, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố cấp, người có công với cách mạng, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi có nhu cầu được đăng ký KCB ban đầu  tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với nơi cư trú hoặc nơi công tác để thuận tiện khi khám chữa bệnh BHYT.
 - Đối với các bệnh viện do Trung tâm giám định BHYT & thanh toán đa tuyến ký hợp đồng và đối tượng tham gia BHYT tự nguyện tạm thời thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1949/BHXH-NVGĐ1 ngày 18/6/2012 của BHXH TP Hà Nội.
- Đối tượng học sinh sinh viên đăng ký KCB ban đầu thực hiện theo hướng dẫn riêng cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2013-2014.

 

2- Danh sách các cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu:

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) và chất lượng khám chữa bệnh cũng như khả năng đáp ứng của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khác phát hành thẻ năm 2014 theo quy định (phụ lục kèm theo).