BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THƯỜNG TÍN

15/03/2013 11:04 AM


 

 

 

Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Văn Giới

Điện thoại: 33760719

              -------------------------
Phó giám đốc: Đào Trọng Long

Điện thoại: 33.762568
              ------------------------  
Phó giám đốc: Đỗ Thị Hường

Điện thoại: 33853610

               -----------------------

Phó Giám đốc: Tạ Hồng Thái

               ---------------------- 

Kế toán trưởng: Phạm Thị Hạnh

Điện thoại: 39.990828

 

Chức năng:

Bảo hiểm xã hội huyện có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội  và quản lý tài chính bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trên địa bàn huyện. Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện.

Nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện hoặc trực tiếp thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội ViệtNam và Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Thành phố chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả.

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội Thành phố xem xét, giải quyết.

Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm và quản lý mạng lưới chi trả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội ở xã, phường, thị trấn

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội Thành phố trên địa bàn phụ trách hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho bệnh nhân có thẻ BHYT.

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trên địa bàn.

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Thành phố.