BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MỸ ĐỨC

15/03/2013 11:09 AM


 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MỸ ĐỨC
 

Địa chỉ: thị trấn Mỹ Đức, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hưng
Điện thoại: 33847148

                   ------------------------      
Phó giám đốc: Lê Thị Ninh

Điện thoại: 33744982

                   ------------------------

Phó giám đốc: Đinh Thị Thắm

Điện thoại: 33.847247

                   -------------------------

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thúy An
Điện thoại: 33.744982

     Bảo hiểm xã hội huyện có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và quản lý tài chính bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trên địa bàn huyện. Bảo hiểm xã hội Huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện.
Thành tích đạt được:

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây năm 2002

- Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tây  năm 2004 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm.

- Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2006.

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây năm 2007, 2008.