• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Võ Thị Thúy Nga
Email:
thuyngavo.k3b@gmail.com
Ngày gửi:
03/02/2020
Lĩnh vực:
Câu hỏi thường xuyên
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Năm 2018 tôi có làm việc ở công ty A, được tham gia BHXH vào đầu tháng 6/2018 nhưng đến cuối tháng 6/2018 thì tôi xin nghỉ việc (chỉ tham gia BHXH ở công ty A 01 tháng), và đến tháng 8/2018 Công ty A phá sản. Từ tháng 7/2019 đến nay 3/2/2020 tôi được tham gia BHXH ở công ty B theo số sổ BHXH ở công ty A. Tuy nhiên, đến nay công ty A vẫn chưa chốt sổ BHXH và tôi không liên hệ được cho công ty A để đòi lại sổ BHXH, tôi vẫn đóng BHXH ở công ty B bình thường. Vậy kính nhờ BHXH giải đáp cho tôi cách thức để báo mất sổ và xin cấp lại sổ BHXH mới, đồng thời nếu công ty A chưa chốt sổ BHXH cho tôi thì tôi phải làm như thế nào để tự chốt sổ BHXH, hoặc cam kết hủy 01 tháng tham gia BHXH ở công ty A?

Trả lời bởi:
- Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng
Ngày trả lời:
06/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của bà, BHXH thành phố Hà Nội xin được trả lời như sau:

-Về việc giải đáp cách thức báo mất sổ BHXH tại Công ty A của bà chưa có đủ căn cứ để thực hiện vì theo nội dung bà trình bày “ Tháng 8/2018 Công ty A phá sản, không liên hệ được với Công ty để đòi lại sổ BHXH” chưa có thông tin về việc Công ty A làm mất sổ BHXH của bà. 

- Để thực hiện cấp lại sổ BHXH và chốt sổ BHXH tại Công ty A, bà kê khai tại Mẫu TK1-TS qui định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam (Xin đính kèm Mẫu TK1-TS).

Trong mục II mẫu kê khai đề nghị ghi đủ các thông tin từ chỉ tiêu số1 đến chỉ tiêu số 5, đối với chỉ tiêu số 4 kê khai cụ thể: Tên đơn vị, mã đơn vị, đã tham gia đóng BHXH tại BHXH quận huyện? thời gian đã được đóng BHXH tại Công ty A? Lý do Công ty A chưa chốt sổ, trả sổ BHXH cho bà và gửi đến cơ quan BHXH quận, huyện nơi Công ty A đã tham gia đóng BHXH. Trường hợp Công ty A còn nợ tiền đóng BHXH, cơ quan BHXH sẽ cấp lại sổ BHXH và chưa đủ căn cứ để chốt sổ BHXH cho bà tại Công ty A. Tại Công ty B bà sẽ xuất trình sổ BHXH đã được cấp lại tại Công ty A để có căn cứ theo dõi quá trình tham gia BHXH của bà.

- Việc cam kết hủy 01 tháng tham gia BHXH tại Công ty A của bà chưa có quy định để thực hiện.

Trên đây là những thông tin liên quan đến thực hiện khai báo cấp lại sổ BHXH và chốt sổ BHXH cho người lao động theo qui định.