• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Quy trình giải quyết hồ sơ chỉ tham gia BHXH bắt buộc: Mã số 106/HNO
Loại thủ tục TTHS một cửa
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

a) Trường hợp đơn vị đóng cho người lao động

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS).

 + Sổ BHXH.

b) Trường hợp ngườithân nhân của người lao động tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú (người lao động chết).

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

+ Sổ BHXH (đã được xác nhận thời gian tham gia BHXH).

Số lượng hồ sơ 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.
Thời hạn giải quyết

05 ngày.

 

Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm