• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Bổ sung thời gian có đóng BHXH sau năm 1995: Mã số 208/HNO
Loại thủ tục TTHS một cửa
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Sổ BHXH

- Xác nhận đóng BHXH của nơi quản lý thu (nếu có)

Số lượng hồ sơ 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó Phòng/Tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.
Thời hạn giải quyết

10 ngày.

Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm