• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Giải quyết TNLĐ, BNN tái phát, tổng hợp và cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình: Mã số 304/HNO
Loại thủ tục TTHS một cửa
Lĩnh vực Giải quyết các chế độ BHXH
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện

4.1. Tiếp nhận tại BHXH Thành phố: Mã số 30401/HNO

4.2. Tiếp nhận tại BHXH huyện: Mã số 30402/HNO

 
Thành phần hồ sơ

+ Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do cơ quan BHXH quản lý

* Trường hợp TNLĐ, BNN tái phát, bổ sung:

+ Biên bản GĐYK do thương tật, bệnh tật tái phát bản chính.

+ Giấy ra viện hoặc giấy tờ khám (điều trị ngoại trú) sau khi điều trị bệnh tái phát.

* Trường hợp Giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng LĐ, bổ sung:

+ Hồ sơ TNLĐ - BNN chưa được giám định.

+ Biên bản GĐYK tổng hợp.

* Trưởng hợp cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình, bổ sung:

+ Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do TNLĐ, BNN. Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính).

+ Vé tàu, xe đi và về (bản chính) trong trường hợp thanh toán tiền tàu, xe.

Số lượng hồ sơ 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.
Thời hạn giải quyết

06 ngày.

Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm