• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục 3. Quy trình xác định và cấp giấy không cùng chi trả: Mã số 503/HNO
Loại thủ tục TTHS một cửa
Lĩnh vực Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

+ Bản chính các Hóa đơn thu tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (ghi rõ 5% hoặc 20% chi phí bệnh nhân cùng chi trả) của người bệnh kể từ đầu năm. (Trường hợp người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có nhu cầu sử dụng Hóa đơn bản chính vào mục đích khác, bộ phận TN&TKQ của cơ quan BHXH chụp Hóa đơn và ký xác nhận trên bản chụp, trả bản chính cho người tham gia BHYT; Trường hợp người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế làm thất lạc Hóa đơn bản chính thì nộp bản chụp Hóa đơn hoặc bản chụp Hóa đơn có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh hoặc Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu số 01/BV, 02/BV) bản chính có dấu tròn của bệnh viện;

+ Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (Phòng/Tổ TN & TKQ chụp thẻ BHYT, ký xác nhận trên bản chụp và trả lại ngay thẻ BHYT cho người tham gia).

 

Số lượng hồ sơ 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm