Cụm thi đua số III : Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016 và tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

08/07/2016 05:02 PM


 Ngày 07/7/2016, tại Nam Định, Cụm thi đua số III thuộc BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và tập huấn công tác thi đua - khen thưởng.

 Ngày 07/7/2016, tại Nam Định, Cụm thi đua số III thuộc BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và tập huấn công tác thi đua - khen thưởng.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí lãnh đạo của Vụ Thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam các đồng chí Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của BHXH 09 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số III bao gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An các đồng chí là trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh Nam Định - đơn vị Phó Cụm trưởng. 
Sau chương trình văn nghệ chào mừng, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu -Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam - Cụm trưởng Cụm thi đua số III phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Lê Quang Ngọc &ndash Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam thông qua dự thảo báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

           Ngay từ đầu năm các đơn vị trong Cụm đã phát động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc, qua đó đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, đều khắp tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức (CCVC) trong đơn vị, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, CCVC, tạo khối đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của các đơn vị thành viên trong Cụm. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố và sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành liên quan.

            Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng đầu năm 2016: tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu trong Cụm đạt 48,76% kế hoạch được giao tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt 80,81% dân số tổng số nợ BHXH, BHYT là 3.644 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 5.42%, thực hiện đồng bộ thẻ BHYT với dân cư theo mẫu DK01 là 92,51% trên tổng số thẻ BHYT phải rà soát đồng bộ. Các đơn vị trong Cụm đã cấp 201.127 sổ BHXH cho người lao động, cấp 3.647.932 thẻ BHYT cho đối tượng chi BHXH với số tiền trên 29.279,14 tỷ đồng toàn Cụm đã có 10.732.417 lượt người KCB BHYT với tổng chi phí là 6.522,4 tỷ đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua Bưu chính phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB, Công ty Viettel triển khai lắp máy vi tính, đường truyền, cài đặt phần mềm, tập huấn cho các cơ sở KCB BHYT thực hiện cập nhật dữ liệu, kết nối và chuyển dữ liệu lên cổng thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam theo đúng tiến độ Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cũng được chú trọng, đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, đưa ra giải pháp khắc phục, các kiến nghị, đề xuất, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2016. Các đơn vị trong Cụm thi đua cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để đạt hiệu quả cao trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, lập danh sách DK01, giao dịch hồ sơ điện tử, quyết toán nhanh &hellip

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Oánh &ndash Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào TĐKT 6 tháng đầu năm 2016 của Cụm thi đua số III, đồng thời yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 về: về thu &ndash chi, rà soát chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT để tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua bưu chính, kết nối dữ liệu thanh toán chi phí KCB BHYT, hoàn thành việc đồng bộ thẻ BHYT theo mẫu DK01, cập nhật dữ liệu người tham gia BHXH để in sổ BHXH. Đồng thời chú trọng khắc phục những mặt công tác như: tỷ lệ nợ đọng còn cao, việc giao chỉ tiêu thi đua tới CCVC, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Cụm còn hạn chế.

Cũng tại Hội nghị, Vụ thi đua, khen thưởng BHXH Việt Nam đã tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và viên chức trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Cụm nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng về cách thức tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng, kỹ năng lập hồ sơ khen thưởng và nghi lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ...

           Hội nghị  &ldquoSơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016 và tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2016&rdquo  đã kết thúc tốt đẹp với nhất trí cao của Lãnh đạo BHXH các tỉnh, Thành phố thuộc Cụm thi đua số III. Trong 6 tháng cuối năm 2016, các đơn vị của Cụm Thi đua số III tiếp tục tổ chức và phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2016 và những năm tiếp theo./.Đặng Anh Khoa