UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2020

09/01/2020 11:03 AM


Ngày 07/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

       

         

(Ảnh minh họa)

         Theo Kế hoạch, năm 2020, Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT); tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT; khắc phục tình trạng nợ đóng BHXH; kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT chặt chẽ và tăng cường phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, tạo bước chuyển mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia BHXH, BHYT đến từng người dân Thủ đô.

         Kế hoạch xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 95% số người thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%. 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT (nhất là các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp). Đẩy manh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT. Tỷ lệ nợ đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền và lợi ích họp pháp của người lao động. Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi phí khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong nguồn dự toán được giao. Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN; đẩy mạnh hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua thẻ ATM.

          Nội dung thực hiện Kế hoạch tập trung vào các mặt công tác: Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia BHYT đúng quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015; Công an Thành phố điều tra, xác minh, khởi tố đôi với những công ty, doanh nghiệp cố tình nợ, trốn đóng BHXH do BHXH Thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với VKSND Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ đóng, trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm giảm tối đa tỉnh trạng nợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

          Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Yêu cầu các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT; tăng cường sử dụng các dịch vụ Bưu chính công trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

          Để làm tốt các nội dung trên, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp đề ra đồng thời giao Bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch./.

 

 

-TV

  • TIN BÀI LIÊN QUAN