01/02/2019 04:27 PM

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 503/UBND-KGVX tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm ...

24/12/2018 09:52 AM

BHXH Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách ...

20/12/2018 11:00 AM

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xu hướng tăng, nhất là từ năm 2016 đến đầu ...

11/12/2018 05:15 PM

 Ngày 10/12, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về chỉ tiêu phát triển ...

05/12/2018 08:09 AM

TCCS - Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình thấp, có tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, tuổi thọ người dân được nâng lên, tỷ suất ...

20/11/2018 08:49 AM

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban ...

15/11/2018 01:57 PM

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa ...

12/10/2018 08:51 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải ...

11/10/2018 08:54 AM

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018. Đáng chú ý trong đó, Chính phủ đã ...

03/10/2018 05:48 PM

Ngày 2/10, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ...

UBND TP. Hà Nội: Chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2019

BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW

NLĐ nước ngoài tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc: Bước đi cần thiết

UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hiện nay

Xây dựng lộ trình phù hợp, quyết liệt, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

Dự thảo hướng dẫn điều chỉnh tên nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ BHXH

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Sẽ ban hành Nghị định về BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài tại Việt Nam trong tháng 10/2018

UBND TP. Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng BHXH, nợ đóng BHXH, trục lợi BHXH