BHXH TP. Hà Nội tích cực thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

24/06/2016 10:32 AM


 Bảo hiểm xã hội  thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc  BHXH Thành phố, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Hà Nội và các đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN, về việc đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.

 Bảo hiểm xã hội  thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc  BHXH Thành phố, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Hà Nội và các đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN, về việc đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.

Bộ phận

Bộ phận "một cửa" BHXH thành phố Hà Nội

 

Thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, từ ngày 01/10/2015, BHXH Thành phố đã triển khai thống nhất, đồng bộ giao dịch hồ sơ điện tử đối với 08 thủ tục hành chính (TTHC) và từ ngày 15/6/2016 triển khai bổ sung 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Thu- Sổ thẻ.  Tuy nhiên, trong quá trình triển khai giao dịch HSĐT vẫn còn tình trạng một số đơn vị sử dụng lao động ngại thay đổi từ hình thức nộp hồ sơ giấy thông thường chuyển sang giao dịch hồ sơ điện tử một số đơn vị I-VAN chưa bố trí đủ nhân lực để hỗ trợ các đơn vị SDLĐ, công tác tuyên truyền, phổ  biến đến đơn vị sử dụng lao động chưa sâu rộng&hellip

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp độ cao hơn nhằm phục vụ tốt hơn nữa các đơn vị sử dụng lao động và người dân khi thực hiện các TTHC về BHXH, BHYT, BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của giao dịch HSĐT đến đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là thủ trưởng các đơn vị SDLĐ, vận động các đơn vị thực hiện giao dịch HSĐT hướng tới mục tiêu có 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch HSĐT. Các bộ phận nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc quy trình giao dịch HSĐT, trường hợp giao dịch không thành công do phải trả lại hồ sơ của đơn vị phải ghi rõ ràng, chi tiết lý do trả hồ sơ để đơn vị thực hiện điều chỉnh và phải liên hệ, hướng dẫn đơn vị thực hiện lại trong thời gian không quá 24 giờ kể từ khi trả lại hồ sơ. Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện việc thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C12-TS) hàng tháng lên Cổng thông tin điện tử của BHXH Thành phố theo đúng quy định. BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị SDLĐ tích cực thực hiện giao dịch HSĐT theo hướng dẫn của BHXH Thành phố, cử cán bộ làm công tác BHXH, BHYT tham gia các lớp tập huấn về giao dịch HSĐT do cơ quan BHXH và các đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN phối hợp tổ chức.

BHXH Thành phố cũng đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN tăng cường đào tạo nghiệp vụ về BHXH, BHYT, BHTN đối với đội ngũ hỗ trợ khách hàng, tăng cường nhân lực để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hỗ trợ tốt nhất cho đơn vị sử dụng lao động chủ động tập huấn, hướng dẫn các đơn vị SDLĐ chưa thực hiện giao dịch HSĐT phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong việc triển khai giao dịch HSĐT./.

- TV