Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019

04/12/2019 03:02 PM


Với mục đích đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia thụ hưởng BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định số 2120/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019.

 

Theo Kế hoạch, đối tượng lấy ý kiến đánh giá là người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Phạm vi đánh giá: đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với ngành BHXH về các thủ tục hành chính được thực hiện tại bưu điện, đại lý thu, cơ sở khám chữa bệnh, bộ phận một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện, trên Trang/Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Tiêu chí đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH được xác định chung theo 5 yếu tố: tiếp cận dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN thủ tục hành chính viên chức trực tiếp giải quyết công việc kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tiếp nhận, giải quyết các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Phương thức thực hiện: Tại bưu điện, đại lý thu, cơ sở khám chữa bệnh, bộ phận &ldquomột cửa&rdquo của cơ quan BHXH: Tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN thông qua phiếu điều tra tiếp xúc trực tiếp phát phiếu điều tra để lấy thông tin và thực hiện thu hồi phiếu điều tra Trang/cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (qua giao dịch điện tử, tra cứu thông tin, tổng đài chăm sóc khách hàng số 1900.9068).

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH được thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020 tại 10 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh Vĩnh Phúc Long An Thái Nguyên Đà Nẵng Đắk Lắk Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đó, nắm bắt những yêu cầu và khó khăn, vướng mắc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN để đưa ra đề xuất những giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của ngành BHXH, góp phần thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương./.

- MK