Mức đóng và thời gian hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp ra sao?

29/08/2018 09:03 AM


 Bạn đọc hỏi: Tôi đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước từ tháng 1/1991 đến tháng 11/2016 tôi nghỉ việc và công ty chốt sổ BHXH cho tôi là 25 năm 8 tháng. Từ tháng 7/2017 tôi tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại công ty khác, đến tháng 7/2018 tôi nghỉ việc tại công ty này. Theo đó, tổng thời gian đóng BHXH cả hai nơi của tôi là 26 năm 9 tháng.

 Bạn đọc hỏi: Tôi đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước từ tháng 1/1991 đến tháng 11/2016 tôi nghỉ việc và công ty chốt sổ BHXH cho tôi là 25 năm 8 tháng. Từ tháng 7/2017 tôi tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại công ty khác, đến tháng 7/2018 tôi nghỉ việc tại công ty này. Theo đó, tổng thời gian đóng BHXH cả hai nơi của tôi là 26 năm 9 tháng.

 

Tôi muốn hỏi, từ năm 2009, tôi đã đóng BH thất nghiệp nhưng khi nghỉ việc tại công ty Nhà nước, tôi chưa hưởng BH thất nghiệp lần nào. Vậy lần này tôi chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị mới (tháng 7/2018), tôi có được hưởng BH thất nghiệp không? Mức hưởng và thời gian hưởng như thế nào?
- Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, BHXH Việt Nam trả lời như sau: Trường hợp của bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm cụ thể như sau:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng quy định của pháp luật, trừ các trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
2. Đã đóng BH thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, trừ một số trường hợp theo quy định.
Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tại Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm quy định như sau: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng BH thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm như sau: Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BH thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Theo Lao động Thủ đô