Danh sách các điểm, bưu cục chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua bưu điện

30/09/2019 03:10 PM


Danh sách các điểm chi trả, bưu cục chi trả của bưu điện

- 1.240 điểm chi trả từ ngày mùng 02 đến ngày mùng 10 hàng tháng.

- 116 bưu cục/ điểm bưu điện văn hoá xã chi trả từ ngày 11 đến ngày 25 hàng tháng.

 

Buu cuc diem buu dien VH xa chi tra tu ngay 11 den ngay 25 hang thang.pdf
Diem chi tra tu ngay 02 den ngay 10 hang thang.pdf

  • TIN BÀI LIÊN QUAN