Dịch vụ công trực tuyến phải đơn giản hoá thủ tục và chính xác để đối tượng được hưởng chính sách nhanh hơn

07/05/2020 11:12 AM


Nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và hạn chế vấn đề gian lận, trục lợi chính sách, sáng ngày 06/5/2020, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh việc xây dựng, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, sau 5 tháng vận hành, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã hỗ trợ hơn 34,1 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; cấp hơn 133 nghìn tài khoản; công khai, minh bạch quá trình giải quyết của hơn 6,3 triệu hồ sơ; xử lý thành công hơn 52 nghìn hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ cổng; tiếp nhận, xử lý 5.315 phản ánh, kiến nghị và 10.362 cuộc gọi tới tổng đài.

Toàn cảnh cuộc họp

Có 5 dịch vụ được tích hợp triển khai, đó là: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 khi thực hiện các thủ tục hành chính bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với một số bộ, cơ quan xây dựng, tích hợp cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng liên thông điện tử việc xác nhận, xét duyệt, thẩm định giữa các cơ quan nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lưu ý các bộ, cơ quan trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải có sự kết nối, chia sẻ cũng như làm rõ vấn đề phân quyền, phân cấp giải quyết thủ tục và kiểm soát quy trình thủ tục hành chính của từng ngành. Đồng thời, nhấn mạnh: “Với gói an sinh xã hội, nếu để 1 - 2 tháng không trả được hoặc người dân đi lại mấy lần không lấy được tiền hỗ trợ thì cũng không còn ý nghĩa. Chúng ta đứng trên góc độ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn để chia sẻ với họ".

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng cần sớm hoàn tất đơn giản hóa thủ tục, bỏ các giấy phép con, có mẫu nhất quán nhưng chính xác để người sử dụng lao động, người lao động, doanh nghiệp, người được hưởng chính sách dễ sử dụng. Mọi công việc phải hoàn tất trong ngày 08/5/2020.

- MK