Bảo hiểm xã hội quận Long Biên: Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm

23/04/2020 05:07 PM


TĐKT - Trong thời gian qua, BHXH quận Long Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến chủ sử dụng, người lao động và nhân dân trên địa bàn do đó đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện ngày một tăng cao. Minh chứng rõ nét cho nhận định trên là kết quả hoạt động trong năm 2018, 2019 mà BHXH quận Long Biên đạt được trên các mặt công tác trọng tâm như phát triển đối tượng tham gia BHXH, số thu các loại bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, giảm tỷ lệ nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, giải quyết các chế độ chính sách...

 

Cán bộ, viên chức BHXH quận Long Biên

Theo đó, năm 2018 tổng số đơn vị tham gia BHXH là 4.558 đơn vị; số người tham gia BHXH là 65.939 người, BHYT là: 215.367 người, BHTN là: 63.897 người; BHXH tự nguyện là: 834 người. Trong năm 2019, phát triển thêm được 5.450 đơn vị tham gia BHXH; số người tham gia BHXH là: 70.641 người, BHYT là: 237.890 người, BHTN là: 69.382 người đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88.9% dân số trên địa bàn. BHXH tự nguyện là: 1.303, tốc độ tăng BHXH tự nguyện (ít nhất tăng 30% so với năm 2018) hoàn thành theo Quyết định 6568 của UBND quận Long Biên.

Bên cạnh đó, BHXH quận cũng tập trung vào việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tại các đơn vị ngoài nhà nước: Năm 2018 đã khai thác phát triển mới được 915 đơn vị với 6.188 người. Năm 2019 đã khai thác phát triển mới được 891 đơn vị với 13.403 người.

Công tác thu luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm BHXH quận Long Biên đã áp dụng nhiều giải pháp trong việc đốc thu, giảm nợ, tham mưu với Ủy ban nhân dân quận trong việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thu nộp BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện đối chiếu số tiền nợ và thông báo đôn đốc thu thường xuyên đối với các đơn vị nợ từ 1 tháng trở lên.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, kết quả thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH quận Long Biên đều hoàn thành vượt mức kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội giao. Năm 2018, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.584 tỷ 061 triệu đồng, đạt 100.04% kế hoạch BHXH thành phố giao. Số thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc và thu tự nguyện là: 1.826 tỷ 647 triệu đồng phấn đấu đạt 105% kế hoạch BHXH thành phố giao. Năm 2019, số thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc và thu tự nguyện là: 1.826 tỷ 647 triệu đồng, phấn đấu đạt 105% kế hoạch BHXH thành phố giao.

Về công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Năm 2018 cấp sổ cho 11.241 trên tổng dân số toàn quận quản lý là 255.968 người. Thực hiện CV4027, đến 30/9/2018 toàn quận đã thực hiện đạt 100% cấp lại sổ BHXH. Số lượng người dân có thẻ trên địa bàn quận là 226.119 trong đó số thẻ được in trên toàn quận năm 2018 là 163.531 người. Năm 2019 cấp sổ cho 9.980 sổ BHXH. Số lượng người dân có thẻ trên địa bàn quận là 239.275 thẻ BHYT, trong đó số thẻ được in trên toàn quận năm 2019 là 72.292 người.

Việc giải quyết chế độ BHXH đúng đối tượng, đúng mức hưởng theo quy định của pháp luật, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiến độ thời gian. Năm 2018 giải quyết chế độ cho 58.479 lượt người; năm 2019 giải quyết chế độ cho 59.221 lượt người. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn không thất thoát. Trong đó, BHXH quận đã tham mưu với UBND quận ký văn bản chỉ đạo tổ chức chi lương hưu qua hệ thống Bưu điện; phối hợp với Bưu điện, UBND các phường thực hiện có hiệu quả kỳ chi lương hưu, tạo thuận lợi cho người dân.

Thực hiện công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH, quận đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trong việc thực hiện giám định chi phí KCB, đồng thời kiểm soát chi phí và chống hiện tượng lạm dụng quỹ KCB BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc và thực chất đã kịp thời phát hiện, thu hồi tiền nợ BHXH.

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, BHXH quận Long Biên đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động nghiệp vụ của ngành, triển khai ứng dụng phần mềm "một cửa điện tử", phần mềm quản lý và điều hành văn bản. Có lắp đặt camera giám sát trong công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", “một cửa liên thông”. Đến nay, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bằng phần mềm đã đi vào ổn định, đáp ứng được việc luân chuyển hồ sơ liên thông giữa các bộ phận, giữa BHXH quận với BHXH thành phố. Số đơn vị thực hiện đăng ký giao dịch điện tử đạt 98%, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiết kiệm thời gian kê khai BHXH cho doanh nghiệp, giảm 90% số người đến giao dịch tại BHXH quận.

 

Cán bộ của BHXH quận Long Biên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN được BHXH quận thực hiện thường xuyên, liên tục qua nhiều kênh truyền thông khác nhau như: Phối hợp với các các cơ quan báo chí để tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; trả lời hỏi đáp của người tham gia BHXH, BHYT; trực tiếp đăng tin bài trên cổng thông tin điện tử; phối hợp với Ban Tuyên giáo quận, Liên đoàn Lao động quận tổ chức các hội nghị, hội thảo, đối thoại về chính sách BHXH... Qua đó, người lao động và nhân dân toàn quận nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT.

Để góp phần tạo nên những thành tích trong công tác, bên cạnh sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức thì lãnh đạo BHXH quận Long Biên luôn xác định các phong trào thi đua là một động lực quan trong khích lệ người lao động không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Bởi vậy, hằng năm, BHXH quận Long Biên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do BHXH thành phố Hà Nội, UBND quận phát động. Tiêu biểu như phong trào thi đua năm 2018 và năm 2019 với chủ đề “Trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”; các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, thi đua hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào lớn trong cả nước như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020 BHXH quận Long Biên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.

Theo Tạp chí Thi đua- khen thưởng