BHXH huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả lương hưu tháng 4, tháng 5 kịp thời, an toàn

24/04/2020 04:43 PM


Thực hiện chỉ đạo của BHXH Thành phố và UBND huyện Ứng Hòa về việc thực hiện phương án chi trả lương hưu trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, BHXH huyện Ứng Hòa đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện xây dựng kế hoạch về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng chế độ, kịp thời, an toàn và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Lực lượng công an thường trực hỗ trợ Bưu điện huyện trong việc chi trả lương hưu trên địa bàn đảm bào kịp thời, an toàn đến tay người hưởng

Theo đó, BHXH huyện đã phối hợp với Trung tâm văn hóa-Thông tin và Thể thao thực hiện truyền thông về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà, ngày 02 lần trên sóng truyền thanh các xã. Bên cạnh đó, đề nghị UBND các xã bố trí lực lượng công an thường trực trên địa bàn hỗ trợ Bưu điện huyện trong việc thực hiện chi trả đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mục tiêu kịp thời an toàn tới tay người thụ hưởng.

Cán bộ BHXH huyện và Bưu điện huyện Ứng Hòa  chi trả lương hưu tại nhà cho người hưởng

Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với bưu điện, UBND các xã thị trấn tổ chức công tác chi trả, công tác kiểm tra và thực hiện báo cáo tiến độ hàng ngày với BHXH Thành phố và UBND huyện. Qua kiểm tra trên địa bàn cho thấy các xã đã chấp hành đúng các quy định của BHXH Thành phố, UBND huyện, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an ninh trật tự, an toàn tiền chi, kịp thời, đến đúng địa chỉ nhận lương hưu và trợ cấp BHXH và các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tính đến ngày 23/04/2020, Bưu điện huyện đã thực hiện chi trả tới tận nhà cho 6.056 người hưởng, với số tiền hơn 43,4 tỷ đồng, số người hưởng còn phải thực hiện chi trả là 1.604 người với số tiền hơn 6,9 tỷ đồng, dự kiến xong trước 10/5/2020.  

Lưu Huyền Đức- BHXH huyện Ứng Hòa