Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022

02/03/2020 09:06 AM


Thực hiện Kế hoạch 113- KH/ĐU của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 317/KH-ĐU của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đảng lần thứ VI Đảng bộ BHXH thành phố Hà Nội. Từ ngày 20- 26/2/2020, 12 chi bộ thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố đã tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ (2020-2022). Dự và chỉ đạo các đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ BHXH Thành phố.

Lễ chào cờ đại hội chi bộ Giám định BHYT 1

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố có 12 chi bộ đảng trực thuộc, gồm 199 đảng viên công tác tại 12 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Văn phòng BHXH Thành phố. Đại hội các chi bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020- 2022 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ  2017- 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội Thành phố, các chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội Đảng cấp trên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyên môn, tích cực cải cách hành chính trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thực hiện tốt 02 Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Uỷ viên BCH Đảng ủy khối CCQ Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH TP phát biểu tại Đại hội chi bộ Tổ chức cán bộ

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022, các chi bộ đều đưa ra mục tiêu, phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm, lãnh đạo phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên theo hướng gắn nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng của đảng viên với ý thức thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đồng thời chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghiêm chỉnh thực hiện việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 19 điều đảng viên không được làm, quyết tâm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đại hội các chi bộ đã lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 của 12 chi bộ. Kết quả có 43 đồng chí đã được các đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022.

Ban Thường vụ Đảng ủy chúc mừng cấp ủy chi bộ Kế hoạch- Tài chính

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố chúc mừng đại hội chi bộ Tổ chức cán bộ

Đ/c Vũ Đức Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH Thành phố chúc mừng đại hội chi bộ Văn phòng

Đ/c Đặng Đình Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH Thành phố chúc mừng cấp ủy chi bộ Chế độ BHXH

Đ/c Đàm Thị Hòa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH Thành phố chúc mừng cấp ủy Chi bộ Quản lý Thu

Đ/c Đàm Thị Hòa, UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH Thành phố chúc mừng cấp ủy chi bộ Cấp, sổ thẻ

Đ/c Đàm Thị Hòa, UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH TP chúc mừng cấp ủy chi bộ Truyền thông và phát triển đối tượng

Đ/c Nguyễn Thị Tám, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH Thành phố chúc mừng cấp ủy chi bộ Giám định BHYT 2

Đ/c Vũ Đức Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH Thành phố chúc mừng đại hội chi bộ Kiểm tra

Đ/c Đặng Đình Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH TP chúc mừng đại hội chi bộ Công nghệ thông tin

Đ/c Đặng Đình Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH Thành phố chúc mừng chi bộ Quản lý Hồ sơ

 

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố chúc mừng cấp ủy chi bộ Giám định 1

Ngay sau đại hội các chi bộ kết thúc, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã tiến hành họp đánh giá về công tác đại hội các chi bộ. Qua đánh giá của Ban Thường vụ  Đảng ủy, đại hội các chi bộ đã thành công tốt đẹp, thực hiện đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 317/KH-ĐU của Đảng ủy BHXH Thành phố. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ BHXH Thành phố, tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ chi bộ mới, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH Thành phố, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm tiếp theo./.

-TV