Hà Nội: Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

30/03/2020 08:41 AM


Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, ngày 24/3/2020, Liên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính Hà Nội đã có Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp cần gói cứu trợ thuế để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch /// Ảnh: Ngọc Thắng

Ảnh minh hoạ

Theo hướng dẫn, đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động được quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động. Trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian áp dụng kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 06/2020. Trong trường hợp đến hết tháng 06/2020, dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Quy trình và trách nhiệm thực hiện theo Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Trong đó, BHXH thành phố Hà Nội tiếp nhận, thẩm định đủ điều kiện, giải quyết ngay hồ sơ đề ngị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp, hướng dẫn, xem xét xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm.

Đối với BHXH quận, huyện, thị xã tiếp nhận, thẩm định đủ điều kiện, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất,không thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, hàng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và quỹ BHTN để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người lao động.

Kết thúc thời gian tạm dừng đóng, kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp, đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng.

Ngoài ra, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi./.

- MK