Từ nhận thức đến hoạt động thực tiễn theo tư tưởng hồ chí minh về đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam

15/05/2013 08:40 AM


 

 

 1.Nhận thức về vị trí, vai trò của đạo đức và đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đạo đức, hiểu một cách cụ thể là những nguyên tắc, chuẩn mực như những thang giá trị được xã hội thừa nhận. Đạo đức có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người, phù hợp với lợi ích của xã hội, của đất nước. Đạo đức vừa mang tính &ldquobổn phận&rdquo được hiểu là &ldquovăn hóa bổn phận&rdquo, diễn ra một cách tự giác của mỗi cá nhân, đồng thời cũng chịu sự chế định của dư luận xã hội.

Mỗi người chúng ta thực hành đạo đức qua nhiều mối quan hệ: Từng người thì lấy mình làm đối tượng thực hành cần, kiệm, liêm, chính. Trong mối quan hệ với đất nước và nhân dân là trung với nước, hiếu với dân. Quan hệ giữa con người với con người, đó là yêu thương con người, sống có tình có nghĩa. Với nhân loại, đó là tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung.

Đạo đức công vụ không nằm ngoài các lớp quan hệ đó, tức là đạo đức công dân, đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới. Đồng thời còn phải thực hành đạo đức của người cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ của Chính phủ. Trong khi thực hành đạo đức công vụ, tùy theo tính chất nghề nghiệp, vị trí công tác, chức vụ được giao, v.v.. mà yêu cầu, đòi hỏi cũng khác nhau.

Tuy chiếm một tỷ lệ nhỏ so với số dân nhưng cán bộ lại là gốc của mọi công việc. Mọi việc thành bại liên quan đến cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, đạo đức công vụ giữ một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Một người dân thiếu tu dưỡng đạo đức rất cần được nhắc nhở, phê bình, uốn nắn, nhưng sự tác hại đối với cách mạng chỉ trong một phạm vi hẹp. Còn cán bộ, công chức, nếu suy thoái đạo đức thì không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ, sự thành bại của công tác cách mạng, mà còn liên quan đến sự mất còn của chế độ.

2.Nội dung đạo đức công vụ &ldquosuốt đời tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân&rdquo theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ đặc biệt quan tâm tới đạo đức nói chung, đạo đức công vụ nói riêng. Nhận thức được giá trị thành quả cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, của Chính phủ mới, một Chính phủ chỉ có một nhiệm vụ là gánh việc chung cho dân, Hồ Chí Minh đã sớm suy nghĩ về quy chế công chức và đạo đức công vụ. Ngày 20/5/1950, Người đã ký Sắc lệnh 76/SL ban hành Quy chế công chức Việt Nam. Trong Lời nói đầu của Quy chế Công chức viết: &ldquoCông chức Việt Nam là những công dân Việt Nam giữ một nhiệm vụ trong bộ máy nhà nước của chính quyền nhân dân... Công chức Việt Nam phải đem tất cả sức lực và tâm trí, theo đúng đường lối của Chính phủ và nhằm lợi ích của nhân dân mà làm việc&rdquo. Điều 2 của Quy chế Công chức quy định: &ldquoCông chức Việt Nam phải phục vụ nhân dân, trung thành với Chính phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh công chức hay đến sự hoạt động của bộ máy nhà nước. Công chức Việt Nam phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư&rdquo.

Muốn hiểu đạo đức công vụ trước hết phải nhận thức sâu sắc mục tiêu cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Người, &ldquonếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì&rdquo. Tu dưỡng và rèn luyện đạo đức công vụ phải hướng tới vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân. Vì vậy, trong quá trình thực hiện những chuẩn mực đạo đức chung như trung với nước, hiếu với dân, cán bộ công chức phải đặt lên hàng đầu ý thức và tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều này thuộc phạm trù &ldquovăn hóa bổn phận&rdquo, tức là quyết tâm và tinh thần phục vụ nhân dân phải thấm sâu vào hành vi hằng ngày của công chức và phải thực hành suốt đời.

Theo Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trước hết là phải nhận thức về tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của công việc mình làm, mà ý nghĩa lớn lao nhất là phải xác định cái gì lợi cho dân là chân lý, phục vụ nhân dân là chân lý, từ đó phải tận tâm, tận lực làm tròn phần việc được giao. Nếu kết quả không tốt thì phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu.

Thứ hai, phải có sự ràng buộc giữa lời nói và hành vi của mình, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nói đi đôi với làm, nói thì phải làm và làm cho tốt. Nếu nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo thì người cán bộ công chức phải chịu hậu quả, chịu sự phán xét của nhân dân.

Thứ ba, phải nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nghĩa là người cán bộ phải nghiên cứu, hiểu thấu, thấm nhuần tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng thực hành. Bản thân cán bộ, công chức cũng phải thi đua thực hiện chính sách của Nhà nước.

Thứ tư, mọi suy nghĩ và hành động của công chức phải đi đúng đường lối quần chúng. Đi đúng đường lối quần chúng là một nét đặc sắc trong tư duy Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ. Có thể coi đó là minh triết Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ. Bởi vì thông thường chúng ta chỉ nói đến đường lối của Đảng. Hồ Chí Minh cũng nói đến đường lối của Đảng nhưng lại nhấn mạnh &ldquotheo đúng đường lối nhân dân&rdquo với sáu điều:

&ldquoĐặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân

Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ

Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình

Sẵn sàng học hỏi nhân dân

Tự mình làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo&rdquo

Thứ năm, phụ trách trước nhân dân. Chúng ta thường đặt việc phụ trách trước Đảng và Chính phủ lên trên hết, thậm chí là duy nhất. Với triết lý về dân &ldquotrong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân&rdquo và quan điểm dân là gốc, bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, Hồ Chí Minh có một cách tiếp cận độc đáo về trách nhiệm công chức đối với dân. Người viết &ldquoCó người nói rằng: mọi việc họ đều phụ trách trước Đảng, trước Chính phủ. Thế là đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Họ phụ trách trước Đảng và Chính phủ, đồng thời họ phải phụ trách trước nhân dân nhiều hơn phụ trách trước Đảng và Chính phủ, vì Đảng và Chính phủ vì dân mà làm các việc, và cũng phụ trách trước nhân dân. Vì vậy, nếu cán bộ không phụ trách trước nhân dân, tức là không phụ trách trước Đảng và Chính phủ, tức là đưa nhân dân đối lập với Đảng và Chính phủ&rdquo. Giải thích rõ điều này, Hồ Chí Minh viết: &ldquoNghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta&rdquo.

Thứ sáu, một biểu hiện cụ thể của quan điểm &ldquotheo đúng đường lối nhân dân&rdquo là thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tiết kiệm không đơn thuần chỉ là tiền bạc, vật chất, thời gian. Đối với công chức, một khía cạnh rất quan trọng là sắp xếp, bố trí, phân phối công việc, kể cả phân phối cán bộ. Bởi vì, nói đến tiết kiệm là nói đến năng suất, hiệu quả, là gắn liền với chống lãng phí. Trong công tác cán bộ mà không bố trí đúng người, đúng việc theo kiểu &ldquothợ mộc làm thợ rèn, thợ rèn làm thợ mộc&rdquo khiến cho cả hai người đều lúng túng, không hoàn thành nhiệm vụ. Người tài không được sử dụng đúng chỗ là lãng phí chất xám, đây là lãng phí lớn nhất xét dưới góc độ phát triển bền vững.

Tóm lại, nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, làm đầy tớ cho dân là nội dung quan trọng nhất của đạo đức công vụ. Điều này đúng với mọi giai đoạn lịch sử. Đạo đức công vụ gắn liền với những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, thể hiện triết lý nhân sinh vì hạnh phúc của nhân dân và sự phồn vinh của đất nước. Nội dung đạo đức công vụ &ldquovì dân phục vụ&rdquo trong tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt đúng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam &ndash cơ quan thuộc Chính phủ, là đơn vị sự nghiệp công, hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, đem chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân.

3.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ vào thực tiễn hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH

Bám sát tư tưởng, lời dạy của Bác về đạo đức công vụ, phấn đấu thực hiện những mong muốn của Bác về một nền CNXH được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 bởi ba giá trị căn bản &ldquođộc lập, tự do, hạnh phúc&rdquo. Ngày 15/12/2011, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam ban hành chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên ngày 31/5/2012, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức Ngành BHXH Việt Nam. Chuẩn mực đạo đức của toàn Ngành BHXH và cơ quan BHXH Việt Nam được cô đọng, tập trung vào 5 tiêu chuẩn, thể hiện qua 05 chữ &ldquoTâm, Tầm, Trí, Tín, Trung&rdquo:

Một là, có tâm trong sáng, yêu ngành, yêu nghề nghiệp, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Hai là, có tầm bao quát lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, có phương pháp làm việc khoa học và tư duy đổi mới, năng động, sang tạo.

Ba là, có trí tuệ, chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Bốn là, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bằng việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng và khẳng định uy tín, thương hiệu Ngành BHXH Việt Nam với vị thế là trụ cột của hệ thống An sinh xã hội quốc gia.

Năm là, trong mọi hoạt động, phải trung thực, khách quan, đặt quyền lợi của nhân dân, người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT lên trên hết, thực hiện phương châm &ldquocủa dân, do dân, vì dân phục vụ&rdquo, vì An sinh đất nước.

Thực hiện lời dạy của Bác, hơn 18 năm qua, cùng với quá trình xây dựng và phát triển của mình, các thế hệ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức Ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện để thực sự trở thành người công bộc của dân, đưa chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo người dân, từng bước thực hiện chủ trương BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân, theo định hướng của Đảng và cũng là thực hiện ước nguyện của Bác lúc sinh thời.

Nếu ở những năm đầu thành lập BHXH Việt Nam, cả nước mới chỉ có 2,8 triệu người tham gia BHXH, gần 13 triệu người tham gia BHYT, đối tượng được thụ hưởng chính sách cũng chỉ khoanh vùng giới hạn trong số công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì đến hết năm 2012, toàn quốc đã có trên 10,5 triệu người tham gia BHXH, gần 60 triệu người tham gia BHYT, đạt trên 67% dân số của cả nước. Để phấn đấu đạt mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân, đối tượng tham gia đã được mở rộng đến mọi thành phần kinh tế, không phân biệt lứa tuổi, giới tính&hellip

Trong những ngày đầu thực hiện chính sách, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày nắng, đêm mưa, đi đến từng thôn xóm, bản làng tuyên truyền, phổ biến chính sách đến nhân dân. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách, đội ngũ cán bộ ở cơ quan BHXH Trung ương luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng tham mưu với Quốc hội, Chính phủ trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách BHXH, BHYT, phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người thụ hưởng như: mở rộng đối tượng được hỗ trợ mua thẻ BHYT, nâng mức hỗ trợ BHYT cho đối tượng cận nghèo, quan tâm thực hiện chính sách BHYT cho người dân ở các vùng biển đảo, kéo dài thời hạn nộp hồ sơ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đối với người lao động bị mất việc làm, nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động nghỉ hưu, kéo dài thời gian hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ&hellip

Hệ thống cơ quan BHXH từ Trung ương đến cơ sở không ngừng đổi mới và kiện toàn tổ chức bộ máy. Các hoạt động nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp hóa và quản lý bằng công nghệ hiện đại, rút ngắn thời gian giải quyết công việc ở các bộ phận nghiệp vụ. Nếu theo quy định của Luật BHXH, thời gian giải quyết một bộ hồ sơ hưởng lương hưu là 01 tháng thì với việc cải cách thủ tục hành chính của cơ quan BHXH đã rút ngắn một nửa thời gian, chỉ còn 15 ngày. Đối với tất cả các loại hồ sơ BHXH, BHYT đều được rút ngắn so với quy định từ 01 đến 15 ngày. Có những hồ sơ được giải quyết ngay trong ngày nhằm giảm phiền hà cho người tham gia và thụ hưởng chính sách. Trong toàn hệ thống Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc được quán triệt sâu rộng. Mỗi cán bộ Ngành BHXH đều thấm nhuần sâu sắc: Cán bộ BHXH đi sớm một chút, về muộn một chút sẽ có thêm một bộ hồ sơ được giải quyết, một người dân không phải chờ đợi. Là một ngành trực tiếp phục vụ dân, mỗi cán bộ Ngành BHXH không chỉ cần có ý thức tiết kiệm thời gian của bản thân mình mà còn cần có ý thức tiết kiệm thời gian của nhân dân. Hình ảnh cán bộ Ngành BHXH qua nhận thức của nhân dân chính là tấm gương phản chiếu uy tín của cơ quan BHXH đối với quần chúng, hiểu rộng hơn, đó là góp phần khẳng định niềm tin của người dân với Chính phủ, với bộ máy công quyền. Với nhận thức ấy, mỗi năm, cơ quan BHXH các cấp đã giải quyết kịp thời cho hàng chục triệu lượt người lao động được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng trăm triệu lượt người được chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh thông qua chính sách BHYT và trên 02 triệu đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí sau khi hoàn thành nghĩa vụ đóng góp sức lao động kiến thiết, xây dựng đất nước&hellip

Những con số ấy đã phần nào nói lên sự tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH trong cả nước. Sự tận tâm, tận lực ấy của mỗi cán bộ, viên chức đã góp phần làm nên 18 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành BHXH Việt Nam, đã được nhân dân cả nước ghi nhận. Nhiều người dân đã gửi thư đến bày tỏ sự cảm ơn. Đó là lời tâm sự hóm hỉnh mà sâu sắc của một cán bộ hưu trí: &ldquoCầm vàng còn sợ vàng rơi/Cầm sổ hưu trí đời đời ấm no&rdquo. Hay có một bệnh nhân BHYT đã xúc động viết: &ldquoTrời thu nay nắng tỏa lung linh/Bảo hiểm quê ta thật nghĩa tình/Cứu giúp bao người được hồi sinh&rdquo.

Cùng với sự ghi nhận của nhân dân là sợ ghi nhận của Đảng, Nhà nước với nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt là mới đây, Ngành BHXH hết sức vui mừng, phấn khởi đón nhận Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Với việc Bộ Chính trị khẳng định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đã đánh dấu một mốc son về đổi mới tư duy lý luận của Đảng tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về An sinh xã hội và nâng lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn đất nước. Việc ban hành Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành BHXH. Nghị quyết cũng đề ra những nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH:

Kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp để thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia BHXH, BHYT.

Nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đặt ra cho Ngành BHXH Việt Nam cùng với tư tưởng, lời dạy của Bác về đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục là kim chỉ nam cho hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH trong thời gian tới, nhằm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, nhân dân ta được hưởng ấm no, hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.

Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam