Sơn Tây: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21/NQ- TW của Bộ Chính trị

28/07/2017 05:59 PM


  Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, ngày 28/7/2017, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW trên địa bàn thị xã.

 

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị &ldquoVề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020&rdquo, ngày 28/7/2017, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW trên địa bàn thị xã.

BHXH thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

 

Sơn Tây với 15 đơn vị hành chính gồm 9 phường, 6 xã, với dân số trên 130 ngàn người, trong đó số người trong độ tuổi lao động là 100 ngàn người, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn cao.Trên địa bàn thị xã có 596 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 3 doanh nghiệp quốc phòng và 9 chi nhánh ngân hàng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Sơn Tây, qua 05 năm triển khai  thực hiện Nghị quyết đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngay sau khi Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 19- v/v thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 2/7/2013, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chương trình hành động số 23-Ctr/TU, UBND thị xã  đã ban hành Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 3/9/2013 để triển khai thực hiện Nghị quyết và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Phó Giám đốc BHXH Thành phố Vũ Đức Thuật phát biểu tại Hội nghị


Nhận thức được vai trò quan trọng của Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, Thị ủy, UBND  thị xã đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong địa bàn thị xã về mục tiêu Nghị quyết số 21, Chương trình hành động số 19 của Thành ủy. Chỉ đạo BHXH thị xã, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế thị xã phối hợp triển khai thực hiện công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho đối tượng BHYT học sinh và củng cố mạng lưới y tế học đường hàng quý kịp thời báo cáo tình hình thu nộp BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và công tác chi trả đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho đối tượng.


Đ/c Nguyễn Quang Sơn, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây phát biểu tại Hội nghị

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về BHXH, BHYT được quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua hệ thống báo cáo viên, qua bản Thông tin nội bộ ban hành 65.580 bản Thông tin nội bộ thị xã, chỉ đạo tổ chức 14 đợt tập huấn tuyên truyền về công tác BHXH, BHYT cho đơn vị sử dụng lao động và đại lý chi trả, đại lý thu BHYT của Bưu điện thị xã và các xã, phường tuyên truyền những nội dung liên quan đến Luật BHXH, Luật BHYT.. tăng cường cổ động trực quan, phát hành hơn 20.000 tờ rơi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức của các cấp, các ngành, người lao động, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trong việc tham gia BHXH, BHYT đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT ngày một tăng.

Sau 5 năm thực hiện và triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, Chương trình 19 của Thành ủy, Chương trình hành động số 23 của Thị ủy, Kế hoạch của UBND thị  xã, công tác BHXH, BHYT đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017 có 47.937 người trong độ tuổi tham gia BHXH, tăng 4% so với năm 2013 số người tham gia BHYT là 110.788 người, chiếm 81,8% dân số, tăng 11% so với năm 2013. Qua từng năm, công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2013, đã giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHTN cho 11.774 tỷ đồng đến năm 2016 là 12.380 người, với số tiền 229 tỷ đồng.

  Năm 2017, kế hoạch thu được giao 296,874 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so với năm 2016. Công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia, công tác đôn đốc thu, đôn đốc các đơn vị nợ đọng được tập trung chỉ đạo. Số tiền nợ đọng 6 tháng đầu năm 2017 là 29,974 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ nợ 10,1% kế hoạch được giao. Sơn Tây đã thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện đúng quy định, kịp thời, thị xã hiện đang quản lý chi trả hàng tháng chế độ BHXH cho trên 12.000 người với số chi trên 45 tỷ đồng mỗi tháng.

Chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế khám chữa bệnh BHYT được nâng cao. Thị ủy đã chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thị xã: Trung tâm kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện Quân y 105, bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, Trung tâm Y tế thị xã thực hiện tốt quy trình giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định, chống lạm dụng quỹ BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người có thẻ BHYT. Trong 5 năm, có tổng số 479.415 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT với tổng chi phí 240 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2017 có 80.731 lượt bệnh nhân với chi phí trên 44 tỷ đồng, nhiều bệnh nhân có chi phí cao từ 10-20 triệu đồng.


Toàn cảnh Hội nghị

Công tác CCHC trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT có nhiều chuyển biến quan trọng, tiếp tục đẩy manh ứng dụng CNTT vào các mặt nghiệp vụ đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Hiện nay , 100% đơn vị thực hiện giao dịch qua hệ thống phần mềm &ldquomột cửa điện tử&rdquo. 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện 12.191 lượt giao dịch với 78.205 hồ sơ, đã có 262 đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, chiếm 77,8% tổng số đơn vị, 13 đơn vị đăng ký nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, ứng dụng mức độ 3 cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi của 15/15 xã, phường.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT được quan tâm chú trọng nhất là kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước, các hành vi trốn đóng, nợ và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi từ BHXH, BHYT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, tồn tại như nhiều đơn vị chưa quan tâm đến công tác BHXH, BHYT thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT chưa đúng quy định, một số doanh nghiệp nợ đọng hoặc trốn đóng BHXH, BHYT cho toàn bộ người lao động, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa cao&hellip

  Để đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, Chương trình 19 của Thành ủy, trong thời gian tới, phương hướng mục tiêu đặt ra của Sơn Tây: tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 19 của Thành ủy trên địa bàn thị xã. Các chỉ tiêu giai đoạn 2017-2020: 55% doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn huyện và 85% số người lao động đang trong độ tuổi tham gia BHXH, BHYT. Về BHYT toàn dân đạt 92% dân số tham gia BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT nhằm phát triển đối tượng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn  thể, nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt đầu tư, nâng  cao chất lượng KCB BHYT, phục vụ tốt hơn nhu cầu KCB BHYT của nhân dân. Đẩy mạnh công tác thu, triển khai xử lý các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN tạo sự hài lòng cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Cũng tại Hội nghị sơ kết, BHXH Thành phố Hà Nội đã trao Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn thị xã./. 

- Thu Vân