5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch Covid-19

26/03/2020 11:31 AM


Mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn: Hạn chế tiếp xúc; giữ khoảng cách, đeo khẩu trang; rửa tay thường xuyên; vệ sinh nhà cửa; khai báo y tế.

Theo Hà Nội mới