Hà Nội ban hành Chỉ thị, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

29/04/2020 08:13 AM


(HNMO) - Ngày 28-4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.