Phạt tới 30 triệu đồng nếu không đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho người lao động

23/08/2010 12:00 AM


(LĐO) - Từ 1/10/2010, người sử dụng lao động không đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho người lao động sẽ bị phạt nặng.

(LĐO) - Từ 1/10/2010, người sử dụng lao động không đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho người lao động sẽ bị phạt nặng.

        

Nghị định số 86/2010/NĐ- CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nêu rõ: Người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 1-5 triệu đồng khi không đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

Mức phạt cao nhất đối với hành vi này là 30 triệu đồng khi doanh nghiệp vi phạm với số lượng từ 501 người lao động trở lên.

Hành vi chậm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cũng sẽ bị phạt tiền bằng 0,05% mức đóng theo quy định của pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho mỗi ngày chậm đóng, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng.

Không chỉ có vậy, người sử dụng lao động đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định cũng bị phạt tiền từ 300.000- 700.000 đồng, khi vi phạm đối với mỗi người lao động.

Ngoài số tiền phạt nêu trên, người sử dụng lao động còn bị buộc truy nộp số tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt. Bên cạnh đó sẽ phải đóng số tiền lãi của số tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong năm, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt.

Nhật Quỳnh