Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến ngành Bảo hiểm xã hội

26/04/2020 09:25 AM


Ngày 23/4/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 680/QĐ-BHXH về Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến Ngành Bảo hiểm xã hội.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Quy chế quy định việc thiết lập, tổ chức quản lý và sử dụng Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm đáp ứng về tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành, sử dụng Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành được triển khai hiệu quả. Đối tượng áp dụng đối với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành BHXH bao gồm: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH các cấp, các đơn vị ngoài ngành có liên quan, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị trên. 

Mục đích của bồi dưỡng trực tuyến là thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin và các kỹ thuật truyền thống trong dạy và học nhằm phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi của người học; giảm số giờ học lý thuyết trên lớp học truyền thống. Khi thực hiện mô hình này, học viên và giảng viên hoàn toàn tương tác qua lớp học ảo, thay vì những lớp học truyền thống thông thường.

Hệ thống quản lý bồi dưỡng trực tuyến của BHXH Việt Nam được quản lý thống nhất, tập trung tại BHXH Việt Nam, giao cho Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH quản lý, khai thác và sử dụng; Trung tâm Công nghệ thông tin vận hành và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các điều kiện kỹ thuật. Hệ thống quản lý bồi dưỡng trực tuyến có các chức năng như: Tạo lớp, tài khoản và phân quyền cho giảng viên ,học viên. Cho phép học viên truy cập vào các nội dung học tập trực tuyến đã đăng ký và có thể tự học, tự đánh giá, nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân, trao đổi thông tin liên quan đến toàn bộ quá trình bồi dưỡng trực tuyến: quản lý được tiến trình học tập của học viên và các hoạt động của giảng viên, học tập và giảng dạy trên hệ thống công nghệ giáo dục điện tử;  lưu trữ kho học liệu gồm: Giáo trình, sách điện tử, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, … phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học. Tạo diễn đàn trao đổi và các công cụ khác để trao đổi về học tập, giải đáp thắc mắc của học viên có sự tham gia của giảng viên, trợ giảng và cung cấp thông tin liên quan đến bồi dưỡng trực tuyến.

Quy chế cũng nêu rõ nội dung của khóa học trực tuyến bao gồm: Cấu trúc của khóa học trực tuyến được chia theo từng phần, gồm có tên khóa học, đối tượng học, thời gian diễn ra khóa học, bài giảng điện tử, giáo trình, diễn đàn trao đổi, bài kiểm tra đánh giá, phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của người học về khóa học. Học liệu điện tử phải có nội dung bám sát mục tiêu bồi dưỡng, có tính sư phạm cao, dễ sử dụng, đáp ứng được nhu cầu tự học của người học, các phương pháp tương tác trong khóa học, tổ chức hoạt động giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học viên.

Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến ngành BHXH cũng quy định quyền hạn và trách nhiệm của Trung tâm CNTT, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, quản trị hệ thống, giảng viên và học viên, những hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm. Các vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị quản trị nhắc nhở, tước quyền truy cập, cảnh báo trên toàn Hệ thống, xử lý kỷ luật theo quy định của Ngành hoặc truy cứu hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, các cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập hoặc đề xuất giải pháp gửi về Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế.

- TV