Hà Nội: Chỉ tiếp nhận, trả kết quả TTHC trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" cơ quan BHXH trong các trường hợp đặc biệt, cấp thiết

01/04/2020 12:48 PM


Đó là nội dung quan trọng được BHXH thành phố Hà Nội ban hành tại Công văn số 1016/BHXH-VP gửi tới Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" đối với tổ chức, cá nhân từ ngày 01/4 đến hết ngày 15/4/2020 trong các trường hợp đặc biệt, cấp thiết

Tự giác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BHXH Thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng nghiệp vụ phổ biến, quán triệt ngay Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 05/CT-UBND, các Công văn: số 1058/BHXH-TCCB, số 1061/BHXH-PC, số 1062/BHXH-TTKT và các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện.

BHXH Thành phố cũng yêu cầu tất cả các viên chức, người lao động của BHXH Thành phố, bản thân và gia đình tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch và tích cực tham gia có trách nhiệm các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận Một cửa

Kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/20202, tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” đối với tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, cơ quan BHXH vẫn bố trí viên chức trực để giải quyết công việc.

Trường hợp đặc biệt (cấp lại thẻ BHYT do mất, rách, hỏng mà người có thẻ đang khám, điều trị và các trường hợp cấp thiết khác), Chánh Văn phòng, Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã chỉ đạo việc tiếp nhận và giải quyết đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời, hướng dẫn, đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử và giao - nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch tại công sở

BHXH Thành phố cũng yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng nghiệp vụ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, khử trùng diệt khuẩn tại cơ quan, phòng làm việc và chịu trách nhiệm nếu để viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Thường xuyên rửa tay sát khuẩn, thực hiện kiểm tra thân nhiệt người ra vào cơ quan; bắt buộc đeo khẩu trang và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người trong các phòng làm việc, khi giao tiếp và không tập trung quá 10 người trong phòng làm việc tại trụ sở cơ quan.

Bên cạnh đó, bố trí viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Triệt để sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành và các phương tiện thông tin liên lạc khác trong việc thông tin, điều hành và giải quyết công việc của đơn vị đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thông suốt.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đánh giá công việc của người được bố trí làm việc tại nhà.

Ngoài ra, lập danh sách viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan đối với những trường hợp thực sự cần thiết: trực cơ quan, xử lý tài liệu mật,…

Nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi nhất cho các đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia cần hạn chế việc đi lại, tiếp xúc không cần thiết, BHXH thành phố đã có văn bản đề nghị các đơn vị sử dụng lao động đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử và giao – nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị đăng ký tại địa chỉ http://bhxh.vnpost.vn để được phục vụ giao nhận – hồ sơ tại địa chỉ theo yêu cầu và không phải trả bất kỳ khoản phí nào (cước phí bưu chính được cơ quan BHXH thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích).

Trường hợp đơn vị có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ với cơ quan BHXH  để được hỗ trợ.

 

- MK