Hà Nội: Chi trả tại nhà liền kỳ 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH

03/04/2020 02:28 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; ý kiến của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại văn bản số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố (UBND) về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, để đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4, 5/2020 vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà.

Cán bộ tại bộ phận "Một cửa" BHXH quận Cầu Giấy hướng dẫn người hưởng kê khai tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Tại Công văn số 1123/UBND-KGVX ngày 03/4/2020 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, UBND Thành phố yêu cầu Bưu điện Thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổ chức chi trả đảm bảo an toàn đến người hưởng.

Thời gian chi trả tiền mặt từ ngày 16/4/2020 đến ngày 10/5/2020 và chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) từ ngày 07 đến ngày 10/4/2020.

Nội dung Công văn cũng nêu rõ, UBND Thành phố giao cho UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

Một là, phối hợp với Bưu điện Thành phố tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Hai là, hỗ trợ Bưu điện thành phố Hà Nội thu thập bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng lịch chi trả.

Ba là, phối hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện, BHXH các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Đặc biệt, đối với người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng chống dịch, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan Bưu điện, cơ quan BHXH xây dựng phương án chi trả cho người hưởng.

Đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn

BHXH Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố

Ngay khi nhận được Công văn của UBND Thành phố, BHXH thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1058/BHXH-KHTC yêu cầu Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện huyện, Bưu điện trung tâm báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng trên địa bàn nhận tiền mặt tại nhà (không thu bất kỳ khoản phí nào).

Ngoài ra, khi tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nghỉ hưởng để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH mới từ tháng 5/2020, cơ quan BHXH hướng dẫn người hưởng kê khai tài khoản cá nhân (ATM) để nhận tiền.

Trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân thì hướng dẫn mở tài khoản cá nhân theo quy định của Ngân hàng.

BHXH Thành phố cũng yêu cầu Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát trong thời gian chi trả đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Thành phố./.

- MK