21/03/2011 12:00 AM

Hơn một năm qua, Luật BHYT đã chia sẻ nhiều rủi ro và trợ giúp thiết thực cho những người tham gia. Đặc biệt năm 2010, BHYT chi cho KCB gần 20.000 tỷ đồng đã ...

21/03/2011 12:00 AM

Trận động đất 9.0 độ richter xảy ra ngày 11/3/2011 và sóng thần tiếp theo đó đã trở thành đợt thiên tai khủng khiếp nhất trong lịch sử Nhật Bản. Các tỉnh của ...

17/03/2011 12:00 AM

Ngày 16/3/2010, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và BHXH Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT. Tới dự hội nghị ...

17/03/2011 12:00 AM

Từ ngày 23/2 đến 1/3/2011, trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) và Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam), Đoàn khảo sát ...

17/03/2011 12:00 AM

“Từ năm 2024 trở đi, nguồn chi cho hưu trí, tử tuất không chỉ lấy từ số thu BHXH trong năm, mà phải trích thêm từ nguồn tồn trước đó. Đến năm 2037, nếu Nhà ...

17/03/2011 12:00 AM

Báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2010 của Chính phủ cho thấy, tổng thu BHXH năm 2010 ước đạt 49.628 tỷ đồng, tăng 33% so ...

14/03/2011 12:00 AM

Quyết định này ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

14/03/2011 12:00 AM

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Quyết định số 125/QĐ-BHXH ngày 28/01/2011 về việc tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ...

14/03/2011 12:00 AM

Ngày 03/03/2011 tại BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các Ban nghiệp vụ về việc mở rộng đối tượng tham ...

07/03/2011 12:00 AM

Theo Quyết định số 160/QĐ-BHXH có 17 biểu mẫu sửa đổi, thay thế các biểu mẫu thống kê chi phí khám, chữa bệnh BHYT sau đây:

Luật Bảo hiểm y tế: Trợ giúp thiết thực cho người tham gia

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo toàn ngành BHXH ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Nhật Bản

Thứ trưởng, TGĐ BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng: Tuyên truyền để người dân hiểu tham gia BHXH là có được quyền lợi

Tình hình thực hiện chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp tại 5 tỉnh thành phố

Nguy cơ mất cân đối quỹ hưu trí

Công bố rộng rãi doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

Thông báo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/01/2011 về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015

Buổi làm việc sáng thứ 7 đầu tiên tại các địa phương

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp giảm phiền hà cho người bệnh

Thông báo Quyết định số 160/QĐ-BHXH ngày 14/02/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành biểu mẫu sửa đổi một số biểu mẫu thống kê chi phí khám, chữa bệnh BHYT