• THƯ VIỆN ẢNH

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ BHXH Thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022

Mô tả :

  • Người tạo: - BHXH Hà Nội
  • Số lượng: 16 ảnh
  • Ngày tạo: 16/03/2020