Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (27)
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyển truyền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày có hiệu lực:
21/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
15/11/2019
Ngày có hiệu lực:
15/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp; Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ trong Bộ luật Hình sự.
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
24/12/2016
Ngày có hiệu lực:
24/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 47/2011/QĐ-TTg ngày 28/08/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thuỷ văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành:
28/08/2011
Ngày có hiệu lực:
28/08/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
22/08/2011
Ngày có hiệu lực:
22/08/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Chính phủ quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
18/08/2011
Ngày có hiệu lực:
18/08/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực