Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo (1)
Trích yếu: Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Ngày ban hành:
10/08/2005
Ngày có hiệu lực:
10/08/2005
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực