Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội (9)
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người lao động học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân
Ngày ban hành:
11/11/2019
Ngày có hiệu lực:
11/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nội dung dự thảo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)
Ngày ban hành:
29/12/2012
Ngày có hiệu lực:
29/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2944/ BHXH - TCCB về việc phát động đợt thi đua 3 tháng cuối năm 2012
Ngày ban hành:
28/09/2012
Ngày có hiệu lực:
28/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH MỤC CÁC CƠ SỞ KCB nhận đăng ký ban đầu đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT năm 2012
Ngày ban hành:
31/12/2011
Ngày có hiệu lực:
31/12/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 1843 /BHXH-TCCB ngày 19/12/2011 về việc Thống kê trình độ chuyên môn và cơ cấu ngạch CCVC
Ngày ban hành:
19/12/2011
Ngày có hiệu lực:
19/12/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả thi tuyển viên chức của BHXH TP Hà Nội năm 2011 - Cụm thi số 1
Ngày ban hành:
23/09/2011
Ngày có hiệu lực:
23/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: File mẫu excel báo cáo tình hình cấp thẻ năm 2011
Ngày ban hành:
04/01/2011
Ngày có hiệu lực:
04/01/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc Thẩm quyền chấp thuận đăng ký thang, bảng lương của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực